SUSTAINABLE BUILD partnerskabet har udvalgt 10 stærke innovatører, som alle har sat brugerens behov i centrum for at skabe bedre indeliv i boliger, skoler og kontorer – både ved renovering og nybyg. Nu sætter SUSTAINABLE BUILD gang i et afgørende acceleratorforløb for innovatørerne, hvor nye samarbejder på tværs af branchen etableres og rykker innovationerne ud over rampen til gavn for byggebranchen og brugerne. 

En af de vigtigste elementer i SUSTAINABLE BUILD er den gennemarbejdede proces, der udfoldes for at danne de rigtige partnerskaber. Processen bringer eksisterende erfaringer sammen med nye idéer og på den måde skabes nye partnerskaber med potentielt levedygtige produkter og løsninger til byggesektoren.

”Innovation, bæredygtighed, øget vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer skal være med til at styrke den danske byggebranches konkurrenceevne. De temaer kombineres systematisk gennem Sustainable Build og dermed skabes nogle partnerskaber, som kan hjælpe nye idéer og innovatører godt i gang på deres vækstrejse,” 

siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der var med til at igangsætte Sustainable Build tilbage i 2015.

I år modtog SUSTAINABLE BUILDs innovationsudfordring ”Det Gode Indeliv”, rekordmange ansøgninger. Hele 62 ansøgere fra 19 forskellige lande bød ind med løsninger. I mange år har branchen været fokuseret på at optimere energieffektiviteten i bygninger, øge brugen af bæredygtige materialer og integrere principper for cirkularitet. I denne søgen efter effektive byggeløsninger har branchen delvist mistet fokus på de mennesker, som skal leve og opholde sig i bygningerne.

De mange ansøgninger kan derfor ses som en indikator på, at innovatørlaget har fokus på mulighederne for at forbedre det levede liv i bygninger. Samtlige innovatører bidrager med løsninger, der hjælper til at bygninger bliver tilpasset til mennesker og ikke omvendt. Nu er næste skridt at få innovationerne ud i byggeriet.

Læs mere om de 10 innovatører her.

Accelerator Forum i BLOX
Undervejs i forløbet over det sidste år har partnere, SUSTAINABLE BUILD-netværket og specialister fra byggebranchen defineret udfordringen til at omhandle ”Det Gode Indeliv”, og har aktivt søgt efter innovatører, der kunne spille ind med deres nytænkende perspektiver på netop det område.

Nu er innovatørerne fundet, og det næste skridt er Accelerator Forum, som afholdes d. 11.-12. april i BLOX i København, som kulminationen på forløbet. Hovedformålet med Accelerator Forum er at etablere frugtbare samarbejdsrelationer og facilitere et fundament, hvorfra innovatører og partnere med hver deres ressourcer kan få innovationerne ud og vækste til kommercielt bæredygtige løsninger.

”SUSTAINABLE BUILDs styrke er, at repræsentanter fra hele værdikæden er med, og der både er etablerede aktører og mindre nystartede virksomheder i blandt. For at skabe bæredygtig vækst i byggeriet, er vi nødt til at løfte i flok – på tværs af værdikæden sammen med innovatørerne. Deres løsninger har fokus på både vores eksisterende bygningsmasse, samt nye byggerier, og har derfor et stort potentiale for at skabe positiv forandring for vores indeliv,” 

siger Nikolaj Sveistrup, programchef i Dansk Arkitektur Center.

På Accelerator Forum til april får innovatørerne mulighed for at præsentere deres innovationer for bygherrer, arkitekter, producenter, investorer og andre specialister og topfolk fra den danske byggebranche, som herefter giver innovatørerne faglig sparring på deres konkrete udfordringer og muligheder. For innovatørerne handler det for eksempel om at få hjælp til at skalere deres innovation, få deres første pilotprojekt eller få skabt samarbejder med SUSTAINABLE BUILDs netværk om data til deres videre udvikling.

”Det spændende ved SUSTAINABLE BUILD er netop, at vi får en direkte adgang til branchens viden og kompetencer, og på den måde får nye indsigter i, hvordan vores innovation bedst tilbydes markedet. Jeg ser frem til et forløb, hvor vi gennem større viden om byggeriet kan styrke håndteringen af de udfordringer, vi selv står over for lige nu, og vi glæder os til at opleve, hvordan SUSTAINABLE BUILDs stærke netværk af relevante aktører kan hjælpe os videre til det næste stadie,” 

siger Camilla Bandholm, Airplant, Innovatør 2018/2019.

Accelerator Forum løber af stablen d. 11.-12. april 2019 i BLOX i København. 


For yderligere information kontakt:
Projektansvarlig, Maria Hyllehøj, Dansk Arkitektur Center
+45 3060 0858
mahy@dac.dk

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, Pension Danmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Følg forløbet med innovatørerne og læs mere på www.sustainablebuild.dk

Øvrige samarbejdspartnere
KALK, Stark, Frøslev Træ, Outrup vinduer og døre, Alexandra Intituttet, Algreen Arkitekter, Bollerup Jensen, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, DK-GBC/DGNB, DTU BYG, Gamle Mursten, Henrik Innovation, IC-Meter, Innogie, SBI, Teknologisk institut, The Architecture Project, Vugge til Vugge, Aalborg Universitet, CBS, Dissing + Weitling, Vent2U.