Sustainable Build booster bæredygtigt byggeri

Over to dage skal 10 udvalgte innovatører vise deres konkrete løsninger frem foran et panel af bygherrer, investorer, arkitekter, producenter og andre kompetente fagfolk. De 10 innovatører får hjælp til at skalere deres innovation og mulighed for at lande nye samarbejdsaftaler. De to innovationsdage løber af stablen den 8. og 9. juni på Carlsberg Akademi under navnet SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum.

Innovationsdagene den 8. og 9. juni er kulminationen på årets arbejde i projektet SUSTAINABLE BUILD, hvor byggebranchen fik til opgave at identificere udfordringer og vækstpotentialer inden for bæredygtigt byggeri. Målsætningen er at styrke den danske byggebranches konkurrenceevne på et stigende globalt marked for bæredygtigt byggeri og skabe grobund for udvikling af nye produkter og forretningsmodeller.

“Markedet for bæredygtigt byggeri og bæredygtige byggematerialer er stort og voksende – og dermed interessant for danske virksomheder. Branchens aktører er imidlertid meget afhængige af hinanden, når der skal innoveres, eftersom nye materialer, produkter og løsninger skal kunne fungere sammen på tværs af branchen. De kan derfor have svært ved at skabe innovation alene. Målsætningen med SUSTAINABLE BUILD er derfor, at samle branchen og øge innovationen, videndelingen og væksten på tværs af byggebranchen,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

”Da vi i Region Midtjylland blev spurgt, om vi ville være partnere i SUSTAINABLE BUILD, var vi ikke i tvivl. Byggeriet er et at de meget vigtige områder i den grønne omstilling – i Europa står byggeriet for 40 procent af det samlede forbrug af energi og materialer! I mange tilfælde kan vi som bygherre spare penge, hvis vi tænker os godt om og arbejder helhedsorienteret for at løse flere udfordringer på en gang. Og så skader det jo ikke at vi forhåbentligt samtidig kan styrke væksten blandt en række virksomheder med miljørigtige og sunde produkter,“ siger Bent Hansen, Regionformand, Region Midtjylland.

Alt fra naturlig maling til vægbeklædning fremstillet af tøjaffald

De 10 innovationer spænder vidt: fra spiseligt naturlig maling til vægbeklædning fremstillet af tøjaffald, formaldehydfri lim og vinduer, der automatisk åbner for ventilation med forvarmet luft og sikrer godt indeklima – uden at bruge strøm. Samlet set kan innovationerne være med til at løse nogle af samfundets store udfordringer inden for energiproduktion, indeklima, ressourceknaphed, og samtidig skabes vækst inden for bæredygtigt byggeri. Næste skridt på Accelerator Forum er at hjælpe innovatørerne på vej og skabe konkrete resultater inden for bæredygtigt byggeri, hvilket har været et vigtigt parameter for SUSTAINABLE BUILDs partnere:

Det er en god idé at kigge på de små udviklingsvirksomheder i Danmark, når man skal finde de nye innovationer i byggeriet. Det er en stærk arbejdsdeling, at nytænkningen opspores hos græsrødderne og skaleringen kommer fra os, der har fået ansvaret af samfundet for at udvikle- og bygge bæredygtigt. Det er et ansvar vi tager på os, og samtidigt skal virkeliggøre i et marked, der er under store omvæltninger og presser os for blive mere produktive. Sustainable Build er derfor et udviklingspartnerskab der skærper og fremskynder branchens bæredygtige produktion og konkurrencekraft til fælles glæde, siger Martin Manthorpe, strategidirektør, NCC.

De 10 innovatører får mulighed for at præsentere deres ideer foran juryen og modtage faglig sparring til, hvordan de kan skalere deres innovation og måske endda få det samarbejdsaftaler med projektets partnere. De 10 udvalgte er fundet ud fra et stærkt felt af 57 innovationer og repræsenterer et bredt felt af nationaliteter og industrier.

Resultater fra tre Industry Task Forces

Partnere bag projektet inkluderer alt fra Henning Larsen Architects, NCC, Region Midt, PensionDanmark og Tarkett og branchen er således bredt repræsenteret. Partnerne har i samarbejde med et bredt udsnit af byggebranchen samlet tre Task Forces, som har arbejdet med konkrete indsatser og løsninger for øget bæredygtigt byggeri.

De tre Industry Task Forces præsenterer resultaterne af deres arbejde inden for områderne:

 • Udbuds- og samarbejdsprocesser
  Task Forcen undersøger nye udbudsformer, der understøtter bæredygtigt byggeri og skal opbygge konkrete eksempler på udbuds eller kontraktmodeller
 • Materialeviden og sporbarhed
  Task Forcen undersøger, hvilke informationer, der er kritiske for at sikre mere bæredygtige materialevalg, og hvordan de bringes operationelt ind i byggeprocessens forskellige led mm.
 • Sundhed og indeklima
  Task Forcen undersøger nye måder at dokumentere sundhed og indeklima i materialevalg og totaløkonomi og skal opbygge gode tværgående cases.

Allerede inden præsentationerne er der stor tilfredshed at spore. Særligt indsatsen og engagementet fra de mange partnere, og de mange ansøgninger fra innovationsudfordringen har gjort stort indtryk.

“Med støtte fra Industriens Fond og projektets partnere har vi samlet byggebranchen og sat fokus på innovation og vækst inden for bæredygtigt byggeri. Det er inspirerende at opleve engagementet fra projektets partnere, såvel som de over 200 involverede deltagere i projektets workshops og arbejdsgrupper. Ser vi alene på vores innovationsudfordring fik vi 57 innovationer fra 11 forskellige lande. Det viser, at vi er nået bredt ud i branchen og har fået engageret en lang række forskellige aktører”udtaler Mikkel Kragh, programchef for BUILD hos Dansk Arkitektur Center.

“Der ligger en kæmpe uudnyttet potentiale for vækst i bæredygtigt byggeri – både herhjemme og i udlandet. Men det kræver at vi samler aktører på tværs af værdikæden omkring at fjerne barrierer og skabe rammerne for mere bæredygtigt byggeri. Her spiller vores 10 innovatører en afgørende rolle. Jeg glæder mig til at se hvad vi kan udrette de kommende dage og måneder.”udtaler Sofus Midtgaard, Managing Partner, Leaderlab

SUSTAINABLE BUILD er et samarbejde mellem Industriens Fond, Dansk Arkitektur Center og Grøn Omstillingsfond og er udviklet i samarbejde med Leaderlab. Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. SUSTAINABLE BUILD realiseres i tæt samspil med byggebranchens leverandører, bygherrer, virksomheder og organisationer.

Om SUSTAINABLE BUILD:

 • SUSTAINABLE BUILD er et innovationspartnerskab, som fremmer vækst inden for bæredygtigt byggeri.
 • Processen er opdelt i tre faser, hvor første fase udvælger konkrete udfordringer, anden fase indsamler og udvikler løsninger, og tredje fase udvælger de 10 bedste løsninger, som skal skaleres, implementeres og accelereres.
 • Industriens Fond har bevilget en samlet ramme på 5,6 millioner kr. til SUSTAINABLE BUILD.
 • Grøn Omstillingsfond har støttet med 1,5 millioner kr. til SUSTAINABLE BUILD
 • SUSTAINABLE BUILD er udviklet sammen med Dansk Arkitektur Center og LeaderLab.