Hvordan skaber vi et indendørsliv, som får det bedste frem i os? Kan bæredygtigt byggeri øge vores livskvalitet? Hvad skal der til for at skabe et succesfuldt, bæredygtigt samarbejde på tværs af byggebranchen? Og hvordan skaber vi rum med plads til læring og bevægelse?  

Det Gode Indeliv er hovedtemaet, når Sustainable Build annoncerer årets Innovation Challenge 2018 på Building Green i Forum på Frederiksberg den 1. november 2018. Innovationsudfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder i Danmark, såvel som globalt. Målet er at indsamle bud på løsninger, som kan fremme det gode og bæredygtige indendørsliv.

 

Mennesket skal tilbage i centrum

Gulvfirmaet Tarkett er en af de producenter, der er en del af Sustainable Build. Her er global account director Michael Aastrup spændt på at se innovationer, der kan være med til at bygge bro mellem den miljømæssige og den sociale bæredygtighed i både eksisterende og fremtidige bygninger.

”Indtil nu har vi med Sustainable Build fokuseret på de mere miljømæssige aspekter af bygningernes bæredygtighed, såsom genbrug af materialer. Nu er tiden kommet til at sætte fokus på bæredygtighed, som involverer de mennesker, der arbejder, underviser og lever i bygningerne,” siger han og uddyber:

”Vi ved, at kvaliteten af vores luft-, lys-, og lydsystemer virkelig har stor indflydelse på både vores koncentrationsevne og indlæring samt på produktivitet og livsglæde. Udviklingen af nye innovative løsninger kan spare samfundet mange millioner på færre sygedage, øget effektivitet på arbejdspladserne og bedre indlæring i skolerne.”

 

Værktøjskassen er tom

En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen Architects.Her mener partner og chef for bæredygtighed Signe Kongebro, at brugernes behov og oplevelser af bygningerne bør være en langt større del af byggeprocessen:

”Vi mangler nogle metoder til, hvordan man måler på kvaliteten af indeklimaet. Værktøjskassen er simpelthen tom, når det kommer til metoder for, hvordan vi sammentænker de målte og oplevede effekter af indendørslivet. Jeg tror, at vi i højere grad skal inddrage de mennesker, der skal bruge bygningerne og genopfinde de løsninger, vi har i dag,” siger hun.

 

Nye samarbejder kan skabe fornyelse i byggebranchen

Sustainable Build udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Og netop invitationen til at tænke i nye bæredygtige løsninger som led i den nye Innovation Challenge kræver et tættere samarbejde på tværs af branchen, mener Mads Lebech, der er administrerende direktør i Industriens Fond:

”Byggeri og design er danske styrkepositioner og vi har nogle stærke danske virksomheder inden for eksempelvis vand, isolering, arkitektur, vinduer, møbler, lyd og meget andet. De danske løsninger efterspørges ude i verden, men det kræver innovation, flere nytænkende aktører og tværgående samarbejde i branchen, hvis styrkepositionerne skal bevares eller udbygges. Det er det som Sustainable Build skal bidrage til,” siger han og fortsætter:

”Med nye løsninger til brug i nye og gamle bygninger, kan indendørslivet forbedres. Det handler om adfærd, bæredygtighed, materialer, produkter, databrug og ny viden, så det er hele værdikæden – fra producenter og leverandører til arkitekter og bygherrer – som skal aktiveres. Lykkes det at skabe et godt samarbejde og velfungerende nye løsninger, vil de danske virksomheder få en styrket position på det globale marked.”

 

Tilbage til tegnebrættet

I entreprenørvirksomheden NCC er der også efterspørgsel på løsninger, som i højere grad imødekommer brugerne. Direktør for engineering i NCC Building Marlene Haugaard siger:

”Det er en vigtig problematik, vi tager op med Sustainable Builds Challenge i år. I dag designes og renoveres bygninger ud fra standarder for blandt andet temperatur, lysforhold og ventilation, men undersøgelser viser, at brugerne er individuelle og har behov for noget andet. Og så skal vi fokusere på at få ført viden fra brugssituationen tilbage til design og udførelse, så vi bygger optimalt.”

Også PensionDanmark støtter Sustainable Build.

Her er projektudviklingsdirektør Mia Manghezi enig i, at der er brug for at medtænke brugernes hverdagsliv helt fra start.

”Vi kan vinde meget på den lange bane ved at tænke driften ind i starten af byggeprojektet og inddrage brugerne af bygningerne og deres feedback i optimeringen af driften. På den måde kan vi arbejde henimod at undgå værditab fra byggeri til drift. For at lave bedre designs i fremtiden, skal vi forstå brugernes behov og adfærd og tænke det hele ind i et fleksibelt indeklima. På den måde kan vi skabe rum for indendørsliv med plads til forskellige brugsmønstre – og brugsmønstre, der ændrer sig over tid,” siger hun.

Har du en innovation eller løsning, der kan videreudvikle Det Gode Indeliv, så indsend din ansøgning senest den 1. februar 2019 på:

www.sustainablebuild.dk/challenge

 

Ved spørgsmål eller mere information, kontakt:

Projektansvarlig Maiken Nicolaisen på +45 3123 0851 eller mni@dac.dk

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.