Hvordan udnytter vi bygningers rum og kvadratmeter smartere? Kan fleksible rum og løsninger forlænge bygningernes levetid? Hvad skal der til for, at vi deler mere, bor mindre og lever mere?

CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGS er overskriften for SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge 2020, der blev annonceret på Building Green i Forum. Innovationsudfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder, og efterspørger løsninger til den næste generation af bygninger, der skaber rammerne for, og opfordrer os til, at leve et mere bæredygtigt liv.

Den sociale bæredygtighed skal tænkes ind i byggeriet

Med dette års innovationsudfordring søger SUSTAINABLE BUILD partnerskabet løsninger til, hvordan vi i højere grad inkorporerer både den sociale, miljømæssige og økonomiske dimension af bæredygtighed når vi bygger og renoverer bygninger.  Hanne Juel fra Cirkulær Økonomi Region Midtjylland, som er SUSTAINABLE BUILD partner, håber på at se innovationer, der kan bygge bro mellem den miljømæssige og sociale bæredygtighed:

”Vi bruger mange timer af vores liv inde i lejligheder bag lukkede døre. Vi har brug for at bygninger også skaber rum for uformelle mødesteder og at vi også tænker på tværs af socialgrupper, når vi bygger. Vi skal have meget mere social bæredygtighed i byggeriet og samtidig øge den miljø- og ressourcemæssige bæredygtighed”. 

Mindre boligareal mere fællesareal

SUSTAINABLE BUILD-partner Martin Thue Jacobsen, Byudvikler fra PensionDanmark efterspørger nye løsninger, der fokuserer på det levede liv i bygninger og som kan forbinde mennesker – naboer, virksomheder og andre brugere – i fællesskaber, der deler ressourcer og faciliteter på nye måder:

”Vi skal designe og bygge til nye måder at leve på, og åbne grænserne imellem hvad der er dit, mit og delt. Der er behov for nye løsninger, som skaber samlingspunkter og som kan facilitere, at vi deler dét, vi kan være fælles om, så vi reducerer det samlede ressourceforbrug f.eks. via nye digitale og fysiske platforme, der kan facilitere fællesskaber og deling imellem beboere i ejendomme og kvarterer”

Fleksibilitet og multifunktionalitet som de bærende elementer

For at vi kan bygge og renovere mere til fleksibilitet og multifunktionalitet, så kræver det nye løsninger. SUSTAINABLE BUILDs partnerskab tæller også af Henning Larsen Architects repræsenteret ved chef for bæredygtighed, Signe Kongebro. Hun efterspørger især nye smarte løsninger til, hvordan eksisterende rum kan dække flere behov og formål på en gang:

”Vi ved, at en bæredygtig byggebranche anno 2019 ikke handler om at vi skal bygge mere, men smartere. Vi taler meget om, at man skal kunne genbruge en væg, men sandheden er nok, at væggen skal blive – og rummet skal genbruges. Det er på den måde ikke væggen, vi skal betragte som en ressource, men rummet. Hvordan sikrer vi på en smartere måde, at flere kan bruge de rum, vi skaber?”

Det er Marlene Haugaard, direktør for Engineering hos NCC Building og SUSTAINABLE BUILD-partner, enig i:

Jeg er spændt på at se løsninger til, hvordan bygninger gøres smartere og mere fleksible. Her tænker jeg både på, hvordan flere kan bruge de bygninger vi skaber, men også hvordan vi kan gøre det attraktivt at blive boende i den samme bygning gennem forskellige faser af livet. Eller nye løsninger der imødekommer disse skiftende behov på anden vis”

Bygninger med længere levetid

En bedre udnyttelse af bygningernes kvadratmeter skal være med til at forlænge byggeriets levetid, og dermed sænke byggeriets samlede ressourceforbrug. Global Account Director fra Tarkett, Michael Aastrup, fra SUSTAINABLE BUILDs partnerskab håber på at se løsninger, der imødekommer øget brug og samtidig understøtter genanvendelse og cirkularitet:

Hvad vil det kræve af vores bygninger, hvis de skal udnyttes 24/7? Samtidig med at vi åbner grænserne for hvad der er dit, mit og vores, og dermed slider mere på de samme kvadratmeter?” spørger han og fortsætter: ”Det stiller langt højere krav til holdbarhed af komponenter og fleksibilitet i forhold til renovering, samtidig med at de ikke må gå på kompromis med hverken bæredygtighed, sundhed eller cirkularitet”.

Det er Søren Meyer fra Grundejernes Investeringsfond, enig i. Han håber at se løsninger på, hvordan eksisterende byggeri kan renoveres og tilpasses til det levede liv i bygningerne.

Når vi snakker om ’fremtidens bygninger’ i Danmark, drejer det sig primært om, at den eksisterende bygningsmasse skal renoveres, så den passer til fremtidens behov. Derfor er det essentielt at, vi får nye bedre løsninger, til at tilpasse eksisterende bygninger på en måde, der både er bæredygtig og bevarer den/bygningernes æstetiske og brugermæssige værdi”.

Det er den fjerde Innovation Challenge som afholdes i regi af SUSTAINABLE BUILD siden projektet blev sat i søen tilbage i 2015 som led i Industriens Fonds fokus på bæredygtig produktion.

Har du en innovation eller løsning, der kan bidrage til mere bæredygtige liv i bygninger? Så indsend din ansøgning om deltagelse i SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge nu, eller senest den 1. februar 2020 på dette link:

CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGSVed spørgsmål eller mere information, kontakt:

Projektansvarlig Maria Hyllehøj på +45 30600858 eller mahy@dac.dk

SUSTAINABLE BUILD er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.