SUSTAINABLE BUILD TAKKER AF

– FOR NU I HVERT FALD

2020 blev i høj grad et år hvor intet var som det plejede, men heldigvis lykkedes det alligevel at samle branchen om årets innovatører til Accelerator Forum i september.

Innovatørerne har hen over efteråret arbejdet videre med al den feedback og de kontakter de fik til Forum og vi har løbende haft kontakt med dem i denne afsluttende del af SUSTAINABLE BUILD processen. Vi er glade for at kunne fortælle at det går dem godt!

Vi er nu nået til afslutningen af den formelle proces med 2020 innovatørerne, men opfordrer jer alle til at holde dem i tankerne og række ud til dem med nye muligheder og samarbejder der måtte dukke op.


SUSTAINABLE BUILD AFSLUTNING

Afslutningen af 2020 forløbet, betyder også at vi er ved at runde Sustainable Build projektet af fra det nuværende partnerskab og de nuværende operatørers side.

Projektet blev startet i 2015, udviklet af DAC og Leaderlab, på baggrund af Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Projektet har kørt af to omgange fra 2015-2017 og fra 2018-2020, med en stabil partnergruppe. Gennem de 5 år har SUSTAINABLE BUILD bidraget til at bane vejen for andre initiativer, til at øge samarbejdet i branchen, sparket til diskursen omkring bæredygtighed i byggeriet og hjulpet 36 nye løsninger godt på vej.

Men intet, selv ikke gode ting, varer som bekendt for evigt. Grundet en ny intern strategi for DAC, har det desværre ikke været muligt for DAC og Leaderlab at forsætte samarbejdet som operatører på SUSTAINABLE BUILD og derfor afsluttes projektet formelt, med afslutningen af den nuværende bevilling.

På partnerskabets vegne vil vi derfor gerne takke alle der har støttet op om projektet og innovatørerne igennem årene. Jeres entusiasme, engagerede deltagelse og støtte har gjort en verden til forskel for innovatørerne.

Vi lukker dog ikke døren helt for en mulig forsættelse af projektet, fordi Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), som har fulgt SUSTAINABLE BUILD på sidelinjen har meldt sig på banen til at overtage operatørrollen.

På vegne af partnerskabet,

Maria Hyllehøj (DAC) & Toke Sabroe (Leaderlab)


MULIGHED FOR EN NY BEGYNDELSE

DBI har indgået aftale med DAC og Leaderlab om muligheden for at overtage SUSTAINABLE BUILD og bygge oven på de mange gode resultater der er skabt siden 2015. Grundet Covid19 har vi desværre endnu ikke fuld klarhed over om projektet overgår til DBI, men vi regner med at kunne melde endeligt ud i løbet af første kvartal. Opstarten vil således ligge i efteråret 2021.

DBI’s kernekompetence er brand og sikring, men de har samtidig store ambitioner for grøn omstilling. De ser SUSTAINABLE BUILD som et effektivt redskab til at hjælpe nye bæredygtige løsninger hurtigere på markedet, så de hurtigere kan bidrage til den grønne omstilling af vores samfund.

Såfremt det hele falder på plads, vil temaet for årets SUSTAINBLE BUILD komme til kredse om cirkulært og biobaseret byggeri. Den præcise challenge vil blive udviklet i fællesskab med branchen ved det første store event; Programming Forum.

”I SUSTAINABLE BUILD mødes partnernes konkrete udfordringer med spændende nye løsninger fra ind- og udland. Det giver en helt unik mulighed for at accelerere innovation hos vores partnere, til gavn for både dem og innovatørerne. Vi ser meget frem til at facilitere fremtidens samarbejder og projekter.” – Carsten Damgaard, Forsknings direktør DBI

Der vil komme nyt om overtagelsen her på hjemmesiden, samt på SUSTAINABLE BUILDs LinkedIn og twitter sider.

ØNSKER DU AT HØRE MERE OM DEN NYE VERSION AF SUSTAINABLE BUILD?

Kontakt Else Maria Søeborg Ohlsen på tlf: +45 2714 4284 eller eso@brandogsikring.dk

SUSTAINABLE BUILD er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.