Undervejs i forløbet kan der tales både dansk og engelsk. Vores innovations udfordring er en global indsats, og der anbefales derfor i dele af forløbet, at der tales engelsk for at få maksimalt udbytte. Dette drejer sig især om Accelerator Forum og forberedelserne dertil.