Dag 1 på Accelerator Forum løb af stablen med stort engagement blandt både deltagere og innovatører og har allerede ført til nye samarbejder.

Dagen blev skudt i gang med præsentationer fra fem af vinder-innovatørerne. Deltagerne kunne både høre om nye æstetisk flotte og bæredygtige tagløsninger, spiselig maling, bæredygtig lim og en digital cloud for data om indeklima. En af innovatørerne havde endda taget turen hele vejen fra Letland for at komme i dialog med den danske byggebranche. Bagefter kunne deltagerne høre mere om hver innovation og både stille kritiske spørgsmål, give input til udvikling og pege på mulige samarbejdspartnere. De første resultater var konkrete samarbejder og salg af produkter, og blandt innovatørerne var der stor tilfredshed med dagen.

De tre Task Forces gik også på scenen og fortalte om resultaterne fra deres arbejde. Siden Summit har de arbejdet med at udvikle bæredygtige løsninger for branchen. Arbejdet har blandt andet ført til ideen om en digital portal for bedre og tidligere samarbejds- og udbudsprocesser, udvikling af et sundhedsmærkat for bygninger med fokus på indeklima og en IT-platform for sporbarhed af byggematerialer. Senere skulle deltagerne drøfte og udvikle ideerne sammen inden de afsluttede dagen med networking og middag.

Torsdag går det hele løs igen, når de fem sidste innovatører går på scenen og deltagerne samles til endnu en gang dialog, sparring og innovativ udvikling.