SUSTAINABLE BUILD Innovation Challenge FAQ

Om ansøgningsprocessen

Hvilken type innovation søger SUSTAINABLE BUILD?

SUSTAINABLE BUILD leder globalt efter projekter og innovationer, der kan bidrage med løsninger til vores kommende Innovation Challenge. Løsningerne kan enten være enkeltstående projekter, eller innovative måder at integrere eksisterende løsninger.

Derudover, søger vi løsninger i alle innovationsfaser for både eksisterende og fremtidige bygninger, som f.eks. koncept, design, byggeri, drift og renovering.

Din innovation kan være en ny type platform, system, proces, metode, forretningsmodel, produkt, materiale, komponent – eller noget helt andet!

Se vores Innovation Challenge 2020 for yderligere specifikationer.

Hvem kan deltage?

Vores Innovation Challenge er åben for alle sektorer – Alle ansøgere er velkomne, fra byggebranchen og derudover.

Vi er interesserede i projekter og innovationer fra et tidligt stadie til implementering/lancering/kommercialisering, med potentiale til at have en betydelig påvirkning på det bæredygtige liv.

Det er en global indsats, så vi opfordrer innovatører fra hele verden til at henvende sig.

Hvordan kan jeg deltage?

Du kan ansøge ved at klikke på nedenstående link:

Ansøgning til Innovation Challenge 2020

Hvorfor skal jeg deltage?

Hvis din innovation bliver udvalgt, vil du få adgang til SUSTAINABLE BUILDs partnere og netværk, som giver dig muligheden for at arbejde med dit projekt i samarbejde med ledende eksperter, virksomheder og organisationer i byggerimiljøet. Du vil få:

 • Adgang til SUSTAINABLE BUILDs Accelerator Forum fra den 21.-23. april, 2020, hvor dit projekt eller innovation vil være hovedfokus for samarbejdet med partnere og andre innovatører.
 • Mulighed for at teste din innovation i udvalgte pilotprojekter, i samarbejde med SUSTAINABLE BUILDs partnere og netværk.
 • Kontinuerlig vejledning før, under og efter SUSTAINABLE BUILDs Accelerator Forum.
 • En individuel præsentation, til Accelerator Forum m.m., lavet i samarbejde med SUSTAINABLE BUILD holdet.
 • En personlig video af dig og dit projekt – som også vil være tilgængelig på sustainablebuild.dk.

På Accelerator Forum, vil du få vejledning fra medlemmer af SUSTAINABLE BUILD Rådet, som er nøje udvalgt til dette års tema og de udvalgte innovatører. Efter Accelerator Forum vil innovatørerne blive en del af en efterfølgende accelerationsproces, der faciliterer adgangen til – og realiseringen af – de muligheder der blev identificeret til det afholdte Accelerator Forum.

Deltagelsen i SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge kan derfor hjælpe med at modne din innovation og åbne døre til nye muligheder.

Hvilke kriterier bliver min ansøgning bedømt på?

SUSTAINABLE BUILD holdet og eksperter vurderer og udvælger alle deltagernes ansøgninger ud fra en række kriterier. Din ansøgning vil blive bedømt på:

 • Hvor stort et omstillingspotentiale din innovation kan have inden for sit fokusområde.
 • I hvilken grad din innovation kan afgive en positiv miljøeffekt i byggeindustrien.
 • I hvilket omfang din innovation kan forbedre de sociale effekter i bygninger og skabe bedre liv for brugerne.
 • Din innovations tekniske gennemførlighed, set som evnen til at komme ind på markedet fra et teknisk perspektiv.
 • Din innovations adgang til markedet, forstået som dit kendskab og strategi til markedet og de tilhørende kunder.
 • Et holistisk perspektiv, hvor vi ser hvorledes din innovation har en helhedsorienteret tilgang til både det byggede miljø og brugeroplevelsen.

Er mine IP-rettigheder sikret, hvis jeg deltager?

Du vil beholde alle dine rettigheder til din innovation. Alle ansøgninger er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort. Hvis din innovation bliver udvalgt, skal du dog være indforstået med at der er behov for en vis åbenhed, så medlemmerne af SUSTAINABLE BUILD Innovation Group kan forstå og vejlede din innovation.

De eneste betingelser du forpligter dig til i forbindelse med at indsende en ansøgning, er følgende:

 • At organisatorerne bag SUSTAINABLE BUILD vil bruge den data og information jeg har indsendt til at gennemgå og vurdere min ansøgning for at deltage i SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge, og kun til dette formål.
 • At jeg tillader organisatorerne bag SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge har retten til at dele og distribuere mine ansøgningsmaterialer til medlemmerne af SUSTAINABLE BUILDs Innovation Group med det ene formål at bedømme materialet.
 • At jeg beholder det fulde ejerskab over mine IP-rettigheder.
 • At jeg erkender at det indsendte information og samtykke til SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge, på ingen måde udgør en kommerciel eller anden forpligtende eller bindende relation med nogen, hverken andre deltagere i Innovation Challenge forløbet, partnere eller organisatorer.

Har SUSTAINABLE BUILD nogen andel i min innovation?

Nej. SUSTAINABLE BUILD profiterer ikke på indsendte innovationer, og der tages ingen økonomisk andel i personer, virksomheder eller organisationer der indsender en innovation til os.

Jeg har mere end én innovation. Hvad gør jeg?

Du er velkommen til at ansøge med mere end én innovation per person, hold eller organisation, så længe hver innovation bliver ansøgt individuelt.

På hvilket sprog kan jeg ansøge?

Det er muligt at ansøge på både dansk og engelsk.

Hvad sker der efter jeg har ansøgt?

Når du har indsendt din ansøgning, vil SUSTAINABLE BUILD holdet og eksperter vurdere din ansøgning.

Hvis det i første omgang bliver vurderet at din innovation og partnerskabet stemmer overens, vil vi arrangere et videokonference opkald til at lære hinanden bedre at kende.

Herefter, vil SUSTAINABLE BUILDs partnere foretage en endelig vurderingsrunde. Hvis du er udvalgt som en af vores bedste innovatører 2020, vil du blive inviteret til at deltage i vores innnovationsforløb.

Hvornår ved jeg om jeg er én af de 10 udvalgte innovatører?

Du får som innovatør besked i midten af marts, om hvorvidt du er én af de udvalgte innovatører.

Er der nogle finansielle omkostninger?

Nej, der er ingen omkostninger i forbindelse med ansøgnings- og udvælgelsesprocessen, udover den tid du investerer i det. Hvis du bliver udvalgt til det videre forløb, dækker vi dog ikke deltagelsesomkostningerne for Accelerator Forum dagene i København, hvilket vil sige at du selv skal sørge for transport og overnatning.

Om Innovation Challenge forløbet

Hvor finder innovationsforløbet sted?

Vores Innovation Challenge og accelerationsproces finder sted i København, Danmark, hvor du vil være inviteret til at deltage i vores primære accelerations arrangement ’SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum’, og de efterfølgende Advisory Board møder med udvalgte virksomheder der er klar til at hjælpe dig.
I Danmark er der høj efterspørgsel for innovation og nye måder at tænke på. Danmark er derfor et land der giver optimale omstændigheder og danner en god ramme for innovative løsninger i både byggebranchen og det urbane miljø.
Dansk Arkitektur Center (DAC) og Leaderlab, er facilitatorer af SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge, og holder begge til I BLOXHUB: et nordisk samlingspunkt for bæredygtig byudvikling, og et fagligt netværk og kontorfællesskab som samarbejder om at skabe en bedre fremtid. Fællesskabet faciliterer forretninger der arbejder med beboelighed, bæredygtige bygninger, arkitektur, design, cirkulær økonomi, m.m.

Hvor længe varer innovationsforløbet?

Innovationsforløbet løber fra marts til juni.
Hvis du er udvalgt som én af de 10 innovatører, skal du sætte ekstra tid af fra marts til SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum den 21.-23. april, 2020, og de efterfølgende uger.

Hvor meget tid skal jeg investerer i forløbet?

Hvis du bliver udvalgt, forventes du at forpligte dig selv 100% til at deltage i SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum fra den 21.-23. april, 2020, i Danmark. Derudover skal du sætte tid af både før Accelerator Forum til at lave præsentation og andre forberedelser, og sætte tid af i ugerne efter Accelerator Forum til at lave opfølgende arbejde på de spor og muligheder der er fundet frem til.

Hvilke aktiviteter skal jeg deltage i?

Den 21. april, 2020, er forberedelsesdagen. Formålet med denne dag er at finpudse og øve din præsentation og præstation i et fagfællebedømmelses format, sammen med SUSTAINABLE BUILD holdet og andre innovatører. Du vil have en personlig facilitator der hjælper dig med at maksimere dit output til vores Accelerator Forum.
Din præsentation vil være grundlæggende for en ’impact rotation’ hvor du vil få individuel tid med SUSTAINABLE BUILD Rådet, hvor I sammen taler om din innovation og hvordan man bedst muligt skalerer det.
SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum er fra den 22.-23. april, 2020. Dette event udgøres af to begivenhedsrige dage på højtryk, hvor du vil beskæftige dig med SUSTAINABLE BUILD rådet som består af partnere, eksperter, offentlige og private beslutningstagere. Rådet der deltager til Accelerator Forum er nøje udvalgt og arrangeret til at hjælpe dig på din rejse.
Forum dag 1 er centreret omkring dine præsentationer og på at samle så mange forpligtelser, forbindelser og spor som muligt. Forum dag 2 er centreret omkring at fællesdesigne og bygge din køreplan for fremtiden.
Under Accelerator Forum, vil hver innovatør have en tildelt facilitator som vil hjælpe dig med at overbevise Rådet om at give dig så mange forpligtelser som muligt, for at hjælpe dig undervejs. Du vil også have en tildelt notetager, som vil hjælpe dig med at holde styr på alle forpligtelserne fra Rådet.
Den sidste aktivitet i dit innovationsforløb er med vores Advisory Board i maj. Her vil udvalgte medlemmer af vores netværk hjælpe dig med at bygge dit fundament for fremtiden.

På hvilket sprog foregår forløbet?

Undervejs i forløbet kan der tales både dansk og engelsk. Vores innovations udfordring er en global indsats, og der anbefales derfor i dele af forløbet, at der tales engelsk for at få maksimalt udbytte. Dette drejer sig især om Accelerator Forum og forberedelserne dertil.

Hvad sker der efter Accelerator Forum?

Efter vores Accelerator Forum, i månederne lige efter, vil en skræddersyet opfølgning og beskæftigelses fase påbegyndes (maj-juni).
Baseret på de forpligtelser og spor du tager med dig fra Accelerator Forum, vil du få en aktionsplan, og vi vil hjælpe dig med at prioritere din indsats. Holdet bag SUSTAINABLE BUILD vil derefter, ud fra dette, følge op og facilitere de forpligtelser der var givet dig af Rådet til Accelerator Forum.
Selv om den umiddelbare opfølgning vil finde sted direkte efter vores Accelerator Forum, er vi opmærksomme på at udviklingens tidslinje er forskellig fra innovatør til innovatør. Vi vil derfor, være parate til at genoptage din innovation med relevante aktører i takt med at din innovation modnes over de efterfølgende måneder. Derudover, vil du blive hjulpet af et Advisory Board i maj, hvor du kan deltage enten fysisk eller online.

Om SUSTAINABLE BUILD

Hvad er SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge 2020?

Læs mere om vores Innovation Challenge 2020

Hvad er SUSTAINABLE BUILD?

SUSTAINABLE BUILD er et samarbejde mellem Henning Larsen, NCC, Pension DanmarkRegion Midtjylland,  og Tarkett. Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række kommuner, aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

SUSTAINABLE BUILDs formål er at skabe vækst i det bæredygtige byggeri. Vi hjælper med at styrke konkurrenceevnen inden for bæredygtige løsninger og skalere nye bæredygtige produkter og forretningsmodeller gennem et samarbejde på tværs af branchen.

Initiativet er støttet og muliggjort af Industriens FondGrundejernes Investeringsfond, og ledes af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.

Hvem faciliterer SUSTAINABLE BUILD?

Partnerskabet og innovationsforløbet er faciliteret af Dansk Arkitektur Center (DAC) og Leaderlab. Sammen, bidrager vi hver især med noget unikt til projektet og dets processer.
DAC med sin mangeårige brancheposition og dybdegående kendskab til branchen.
Leaderlab med sin specialisering i at facilitere globale partnerskaber og accelerator programmer.

Hvordan finansieres SUSTAINABLE BUILD?

SUSTAINABLE BUILD 2018-2020 er finansieret af Grundejernes Investeringsfond og Industriens Fond, vores Foundingpartnere: Henning Larsen, NCC, PensionDanmark, Region Midtjylland & Tarkett, samt vores Ressourceparnere: Frøslev Træ, Kalk, Outrup & Stark.

Projektet er yderligere støttet af vores Communitypartnere, med både deltagelse til vores arrangementer og faglig specialviden. Se alle vores partnere her.

Andet

Hvordan holder jeg mig opdateret i løbet af processen?

Når du har indsendt en ansøgning, vil vi holde dig opdateret over email i løbet af udvælgelsesprocessen. Så vær sikker på at skrive den korrekte email i din ansøgning.

For generelle opdateringer og information, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på siden.

Du kan også tilslutte dig vores LinkedIn gruppe og følge vores Twitter profil.

Jeg har andre spørgsmål

Hvis du har flere spørgsmål, er du mere end velkommen til at spørge:

stine@sustainablebuild.dk