I år er fokus rettet mod ”Det gode Indeliv” med brugerne i centrum. Vi modtog hele 62 ansøgninger fra 19 forskellige lande, som alle stræbte efter at komme med i forløbet med deres innovationer. Efter en hård udvælgelsesproces er vi nu stolte over at kunne præsentere årets 10 udvalgte innovatører. 

De 10 udvalgte spænder over et bredt felt med alt fra digitale måle- og analysesystemer over AI driftssystemer til specifikke produkter som interaktive plantesystemer og bæredygtige brusesystemer. 

DE 10 INNOVATIONER ER:

Airfilter4ever af John Jensen
Ecovent International (DK)
Tilpasningsmuligt filtersystem der giver automatisk filterskifte i op til 15 år.
AmbiNode af Vinay Venkatraman
Leapcraft (DK)
Helhedsorienteret intelligent platform med individuelle interfaces til bygningens slutbrugere og facility management til at balancere godt indeklima med energiforbrug og brugerinteraktion. 
Airplant af Camilla Bandholm & Jakob Stoltze
Airplant IVS (DK)
Intelligent plantesystem der booster plantens naturlige luftrensningsproces, samt adresserer tørt indeklima ved automatisk at tilføre fugt, når den måler lav luftfugtighed.
Breathe55 af Anders Jansen
Sustain Products (DK) 
Decentral ventilationsenhed med høj varme genvinding og som automatisk optimerer ventilationen på baggrund af CO2-, temperatur- og luftfugtighedsmålinger.
DABBE L af Abel Samaniego
Dabbel – Automation Intelligence GmbH (DE)
Selvlærende AI-driftsløsning, der optimerer bygningens indeklima- og energiforbrug gennem minimering af menneskelige beslutninger og interaktioner i driften
Flow Loop af Simon Kolff
Flow Loop IVS (DK)
Recirkulerende, retrofit brusesystem med selvrensende filter, der reducerer op til 80% af vand- og energiforbruget.
Healthy Schools – light, air, sound – a principle
af Carlo Volf – sammen med Region H, NID Group, SBi, TI, Volfdesign.dk (DK)
Bygningsprincip, der ikke er bundet til specifikke producenter, men integrerer dagslys, naturlig ventilation og akustik i en holistisk løsning til skoler. 
Personal Heating af Søren Abildgaard
IR Focus (DK)
Infrarødt LED-varmesystem, der fokuserer opvarmningen på personerne i bygningen frem for selve bygningen. Systemet tracker personer i bygningen og tilpasser varmen til disse brugeres individuelle komfort.
Productivity Mapping af Simon Wyatt
Cundall (UK)
Et redskab som kvantificerer forbindelsen mellem indendørs miljømæssig kvalitet (IEQ) og produktivitet. 
Vent2Unit af Lillian Katrine Kofod
Vent2U IVS (DK)
Ventilationssystem som skaber et sundere indeklima med bedre luftkvalitet og mindre forbrug.

What’s next?

De 10 innovatører skal nu forberede sig til SUSTAINABLE BUILDs Accelerator Forum d. 11.-12. april, hvor de skal præsentere deres innovation foran SUSTAINABLE BUILDs partnere og udvalgte eksperter, herunder Henning Larsen Architects, Grundejernes Investeringsfond, Tarkett, NCC, PensionDanmark samt Region Midt. Her vil de få rådgivning og støtte til at skalere innovationerne, så de kan implementeres i branchen og bidrage til øget vækst inden for bæredygtigt byggeri og ikke mindst et bedre indeliv for brugerne.

Der tegner sig et stærkt felt af innovatører frem mod Accelerator Forum d. 11-12. april 2019. I alt har 62 innovationer indsendt deres bud på hvordan vi kan skabe Det Gode Indeliv. Innovatørerne kommer fra 19 forskellige lande, og byder både ind på nye måde at måle og skabe bedre indendørsforhold, bæredygtige produkter, deleøkonomiske platforme, incitamentsværktøjer, holistiske frameworks til at fremme en mere bæredygtig bygning, og nye teknologiske løsninger.

Til at vurdere innovationerne, er der nedsat to innovationsgrupper, der består af SUSTAINABLE BUILDs partnere samt en række andre fagpersoner, der har stærk viden inden for branchen. Panelet står nu over for den hårde opgave at udvælge op til 10 af de bedste innovationer, der skal præsentere deres løsning til Accelerator Forum i april. Her vil innovatørerne få feedback og støtte samt mulighed for at skalere deres innovation og evt. få den første kunde eller pilotprojekt. Efterfølgende vil innovationsgruppe arbejde videre med innovatørerne for at sikre at de komme ud og leve.

Hold øje med siden her eller vores kanaler, når vi annoncerer hvem der bliver årets SUSTAINABLE BUILD innovatører!

Hvordan skaber vi et indendørsliv, som får det bedste frem i os? Kan bæredygtigt byggeri øge vores livskvalitet? Hvad skal der til for at skabe et succesfuldt, bæredygtigt samarbejde på tværs af byggebranchen? Og hvordan skaber vi rum med plads til læring og bevægelse?  

Det Gode Indeliv er hovedtemaet, når Sustainable Build annoncerer årets Innovation Challenge 2018 på Building Green i Forum på Frederiksberg den 1. november 2018. Innovationsudfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder i Danmark, såvel som globalt. Målet er at indsamle bud på løsninger, som kan fremme det gode og bæredygtige indendørsliv.

 

Mennesket skal tilbage i centrum

Gulvfirmaet Tarkett er en af de producenter, der er en del af Sustainable Build. Her er global account director Michael Aastrup spændt på at se innovationer, der kan være med til at bygge bro mellem den miljømæssige og den sociale bæredygtighed i både eksisterende og fremtidige bygninger.

”Indtil nu har vi med Sustainable Build fokuseret på de mere miljømæssige aspekter af bygningernes bæredygtighed, såsom genbrug af materialer. Nu er tiden kommet til at sætte fokus på bæredygtighed, som involverer de mennesker, der arbejder, underviser og lever i bygningerne,” siger han og uddyber:

”Vi ved, at kvaliteten af vores luft-, lys-, og lydsystemer virkelig har stor indflydelse på både vores koncentrationsevne og indlæring samt på produktivitet og livsglæde. Udviklingen af nye innovative løsninger kan spare samfundet mange millioner på færre sygedage, øget effektivitet på arbejdspladserne og bedre indlæring i skolerne.”

 

Værktøjskassen er tom

En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen Architects.Her mener partner og chef for bæredygtighed Signe Kongebro, at brugernes behov og oplevelser af bygningerne bør være en langt større del af byggeprocessen:

”Vi mangler nogle metoder til, hvordan man måler på kvaliteten af indeklimaet. Værktøjskassen er simpelthen tom, når det kommer til metoder for, hvordan vi sammentænker de målte og oplevede effekter af indendørslivet. Jeg tror, at vi i højere grad skal inddrage de mennesker, der skal bruge bygningerne og genopfinde de løsninger, vi har i dag,” siger hun.

 

Nye samarbejder kan skabe fornyelse i byggebranchen

Sustainable Build udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Og netop invitationen til at tænke i nye bæredygtige løsninger som led i den nye Innovation Challenge kræver et tættere samarbejde på tværs af branchen, mener Mads Lebech, der er administrerende direktør i Industriens Fond:

”Byggeri og design er danske styrkepositioner og vi har nogle stærke danske virksomheder inden for eksempelvis vand, isolering, arkitektur, vinduer, møbler, lyd og meget andet. De danske løsninger efterspørges ude i verden, men det kræver innovation, flere nytænkende aktører og tværgående samarbejde i branchen, hvis styrkepositionerne skal bevares eller udbygges. Det er det som Sustainable Build skal bidrage til,” siger han og fortsætter:

”Med nye løsninger til brug i nye og gamle bygninger, kan indendørslivet forbedres. Det handler om adfærd, bæredygtighed, materialer, produkter, databrug og ny viden, så det er hele værdikæden – fra producenter og leverandører til arkitekter og bygherrer – som skal aktiveres. Lykkes det at skabe et godt samarbejde og velfungerende nye løsninger, vil de danske virksomheder få en styrket position på det globale marked.”

 

Tilbage til tegnebrættet

I entreprenørvirksomheden NCC er der også efterspørgsel på løsninger, som i højere grad imødekommer brugerne. Direktør for engineering i NCC Building Marlene Haugaard siger:

”Det er en vigtig problematik, vi tager op med Sustainable Builds Challenge i år. I dag designes og renoveres bygninger ud fra standarder for blandt andet temperatur, lysforhold og ventilation, men undersøgelser viser, at brugerne er individuelle og har behov for noget andet. Og så skal vi fokusere på at få ført viden fra brugssituationen tilbage til design og udførelse, så vi bygger optimalt.”

Også PensionDanmark støtter Sustainable Build.

Her er projektudviklingsdirektør Mia Manghezi enig i, at der er brug for at medtænke brugernes hverdagsliv helt fra start.

”Vi kan vinde meget på den lange bane ved at tænke driften ind i starten af byggeprojektet og inddrage brugerne af bygningerne og deres feedback i optimeringen af driften. På den måde kan vi arbejde henimod at undgå værditab fra byggeri til drift. For at lave bedre designs i fremtiden, skal vi forstå brugernes behov og adfærd og tænke det hele ind i et fleksibelt indeklima. På den måde kan vi skabe rum for indendørsliv med plads til forskellige brugsmønstre – og brugsmønstre, der ændrer sig over tid,” siger hun.

Har du en innovation eller løsning, der kan videreudvikle Det Gode Indeliv, så indsend din ansøgning senest den 1. februar 2019 på:

www.sustainablebuild.dk/challenge

 

Ved spørgsmål eller mere information, kontakt:

Projektansvarlig Maiken Nicolaisen på +45 3123 0851 eller mni@dac.dk

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

 

Vi tilbringer 80-90% af vores tid indenfor. Kan bæredygtigt byggeri øge vores livskvalitet, produktivitet eller indlæring? Svaret er ja! Men hvorfor sker det så ikke oftere? Hvad skal der til for at skabe indendørsliv, som får det bedste frem i os?

Det Gode Indeliv er hovedtemaet, når Sustainable Build annoncerer årets Innovation Challenge 2018 på Building Green. Deltag i debatten og annonceringen af årets Sustainable Build Innovation ChallengeBuilding Green i Forum nu på torsdag d. 1/11 fra kl. 12.30-13.30. Det sker på 1. sal på Specialist Talks Scenen – så kom tidligt, da der er kun plads til 70 personer i rummet.

Innovationsudfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder i Danmark såvel som globalt. Målet er at identificere og udbrede løsninger, som kan fremme det gode indendørsliv.

Vi ved, at kvaliteten af vores luft-, lys-, og lydsystemer virkelig har stor indflydelse på både vores koncentrationsevne og indlæring samt på produktivitet og livsglæde. Vi skal derfor have fokus tilbage på brugerne af bygningerne – inddrage dem i udviklingen og renoveringen af bygningerne og måle på deres oplevede velvære i bygningerne efterfølgende. Udviklingen af nye innovative løsninger kan spare samfundet mange millioner på færre sygedage, øget effektivitet på arbejdspladserne og bedre indlæring i skolerne.

Sustainabel Build Building Green

Hør og deltag i debatten mellem:

 • Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects
 • Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC
 • Nicolai Viking, Underviser, Den Grønne Friskole
 • Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond

Moderator: Sofus Midtgaard, Sustainable Build

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond (IF) og Grundejernes Investeringsfond (GI). Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række kommuner, aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Vi glæder os til at se jer!

(Foto: Torben Eskerod, Skolen i Sydhavnen)

Der er allerede mange bæredygtige løsninger på markedet, men der er behov for nytænkning og ændrede vaner i udbudsprocesserne for at få dem implementeret. Tænk, hvis vi kunne få ny viden om bæredygtige løsninger i spil i byggeriet, før friheden og mulighederne låses fast? Og hvad hvis vi kunne skabe større overensstemmelse mellem målene og visionerne for bæredygtighed i projektet og den endelige løsning? Det vil sige støtte bygherren.

Furesø Kommune tester i samarbejde med MOE, Bloxhub og Sustainable Build nu en ny digital platform, der skal give leverandører, producenter og andre mulighed for at byde ind med forslag og løsninger til, hvordan byggeriet kan designes og bygges mest bæredygtigt i overensstemmelse, med bygherrens visioner.

 

Udviklet af byggebranchen til byggebranchen

Konceptet for platformen er udviklet i regi af Sustainable Build tilbage i 2016, hvor udfordringerne omkring at integrere bæredygtighed i udbudsprocessen blev italesat. Derfor udviklede aktører på tværs af branchen konceptet for denne dialogplatform under det såkaldte Taskforce 1 om Udbuds- og Samarbejdsprocesser.

Furesø Kommune vil nu teste platformen af i forbindelse med etablering af en ny daginstitution til kommunens nye bydel, Sydlejren, på den tidligere Værløse Flyvestation mellem Jonstrup og Værløse. Gitte Elefsen, Centerchef for Kommunale Ejendomme og Anlæg, ser frem til at teste platformen af, inden det endelige udbud bliver udformet og annoncere.

“I Furesø Kommune har vi i lang tid haft ekstra fokus på bæredygtighed, blandt andet i vores nyopførte rådhus, og vi håber derfor, at vi med denne dialogplatform kan være med til at hæve standarden for bæredygtighed i byggebranchen – både i forhold til indeklima, materialer, og genanvendelse af vores bygningsmasse, men også hvor mennesket og i dette tilfælde børn og personale er i fokus. Vi håber derfor at opnå stærkere, klarere og mere relevante bæredygtighedsmål for den fremtidige børneinstitution”, lyder det fra Gitte Elefsen.

 

I Furesø er det derfor også målet, at institutionen skal opnå en DGNB-certificering, og MOE, der står stærkt inden for DGNB og bæredygtighed, har vundet bygherrerådgivningsopgaven.

“Vi glæder os meget til at teste platformen af, og være med til at højne niveauet for bæredygtighed yderligere i det endelig udbud. Vi mener, at byggeriet er en markant spiller i den grønne omstilling, og her har bygherrerne en vigtig rolle i at stille krav til de projekterende og udførende. Med dette pilotprojekt bliver Furesø Kommune klædt endnu bedre på til at stille disse krav og dermed styrke projektets bæredygtige profil”, udtaler Karoline Geneser, koncernkompetencechef for Bæredygtighed i MOE.

 

Udbredes til flere

Netop derfor samarbejdes der i projektet også tæt med BLOXHUB, der er den nye innovationshub inden for byggebranchen. Efter pilotprojektet vil BLOXHUB være med til at arbejde for, at platformen kan drives videre, således at hele branchen kan være med:

“Hvis vi skal fremme de bæredygtige løsninger og lade nye aktører komme til, må vi bryde med branchens vanetænkning og den fastlåste udbudsproces, som vi kender den i dag. Derfor håber jeg også, at vi med BLOXHUB’s medlemmer og netværk kan få alle til at byde ind på platformen med inspiration og løsninger, og dermed sætte barren for fremtidigt byggeri”, udtaler Torben Klitgaard, Director, BLOXHUB.

 

I udviklingen af platformen var det formålet at få en offentlig bygherre til at teste den af, således at den kunne komme ud og leve bredt. Derfor er det spændende, at Furesø Kommune vil afprøve platformen med deres bæredygtig vision, der kan testes af på platformen og blandt branchen, således at konceptet kan komme til at leve, lyder vurderingen.

“Vi så et behov for tidlig inddragelse af aktører for at give rum og mulighed for bred dialog i byggeprocessen, så bæredygtighed bliver et designparameter for byggeriet. Vi glæder os til at se de input, aktørerne vil give Furesø Kommune, og vi håber på, at det giver mulighed for skalering af platformen til branchen som helhed”, udtaler Toke Sabroe, Sustainable Build.

 

Vil du give dit input?

Du har altså nu mulighed for at dele ud af din indsigt, viden og referenceprojekter til, hvordan Furesø Kommune søsætter dette flagskibsprojekt. Læs mere om Furesø Kommunes vision for byggeriet og send dine input via linket:

https://officersskolen.paperform.co

 

 

 

Spørgsmål?

Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs. Vi ved, at vi kan forbedre livskvalitet, arbejdsglæde, produktivitet og indlæringsevne markant ved at ændre på indeklimaet. For eksempel kan det rette lys øge medarbejderes produktivitet med 15 % og indlæringsevne i skoler med op til 25 %. Det svarer til at skære et helt år af folkeskolen.

Det kræver et tæt samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde at få mest muligt ud af den viden om indendørsliv, vi allerede har, samt at få det godt implementeret i byggeriet og i brugernes adfærd. Det er netop, hvad det tværgående samarbejde SUSTAINABLE BUILD, der samler den danske byggebranche, offentlige aktører og relaterede industrier, sætter fokus på.

”For at videreudvikle indendørslivet, samles byggebranchen og dens leverandører nu i et samarbejde om at udvikle og implementere nye standarder for godt samarbejde i byggesektoren – både når det handler om indkøb, produktudvikling, genanvendelse, design, nybyggeri, liveability og alt det andet, der præger byggesektoren. Indendørsliv spiller også en hovedrolle uden for Danmark og derfor kan innovative og gennemtænkte produkter og løsninger også stille danske leverandører bedre på den globale scene,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Som led i SUSTAINABLE BUILD indbydes innovatører og virksomheder til at komme med idéer, løsninger og forslag til pilotprojekter, der kan skabe bedre indendørsliv. Det sker i praksis, når projektet holder såkaldte Build-Up-arrangementer i Aalborg (12. september), i København (26. september) og i Odense (3. oktober). Senere på året annonceres årets innovationsudfordring den 1. november 2018 på Building Green i København.

Bedre lys øger indlæringsevnen med 25 %
En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen. Her har man igennem forskellige pilotprojekter testet betydningen af fokuseret lyssætning i forhold til indlæringsevne med positive resultater – og går nu skridtet videre og tester om lyssætning også har en direkte indvirkning på støjniveauet i klassen.

”Det virker måske oplagt, at fokuseret lyssætning har betydning for indlæringen i skoleklasser, men nu kan vi direkte dokumentere det. Og når vi kigger på, hvordan der har været projekteret lys i daginstitutioner og skoler de sidste 20 år, kan man sige, at der burde være en mindre revolution på vej her. Det glæder jeg mig til at arbejde sammen med branchen og innovatører om at udvikle og få nye ideer til løsninger, der kan skabe et godt indeliv for børn i daginstitutioner, og skoler og os voksne på vores arbejdspladser,” siger Signe Kongebro, partner i Henning Larsen.

Luftkvalitet og akustik spiller ligeledes afgørende ind i forhold til produktivitet og indlæringsevne. Bedre luftkvalitet kan forbedre produktiviteten og indlæringsevnen med mellem 10-14 % (Kilde: DTU 2013). Men også akustikken spiller en afgørende rolle.

”Det rigtige materialevalg har stor indflydelse på både luftkvalitet og akustik. Vi glæder os til at arbejde sammen med bygherrer, arkitekter, møbelproducenter og innovatører om at finde nye helhedsløsninger, der kan skabe de optimale rammer for indlæring og produktivitet i institutioner og på arbejdspladser gennem, forbedring af lys, luft og akustiske forhold,” siger Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett

Vi taber indeklimaet i overleveringen til drift
Mange virksomheder og medarbejdere, der har prøvet at flytte ind i en ny kontorbygning, har oplevet problemer med indeklimaet i forhold til både luftkvalitet og temperatur i bygningen – systemer, der ikke taler sammen.

”Det kan virke paradoksalt, at man skaber helt nye bygninger som brugerne oplever som for varme, kolde eller med for ringe luftkvalitet. Min oplevelse er, at kæden ofte hopper af i overleveringen fra design og byggeri til drift, og det er derfor et af de temaer vi gennem Sustainable Build kommer til at sætte fokus på det næste år.” siger Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC

Pension Danmark genkender, at for dårlig overlevering fra byggeri til drift kan påvirke indeklimaet, fordi løsningerne ofte ikke bliver vedligeholdt, som de skulle, og så mister de effekten. Derfor skal vi i stedet kigge på, hvordan vi gør systemerne mere brugervenlige, og hvordan vi kan tage det med tilbage i designfasen af bygningen.

” Det er klart min oplevelse at vi som branche kan blive bedre til overlevering til drift. Noget kræver en branchedialog, noget kræver nye processer og uddannelse, men jeg tror også, at vi vil se en del innovation og nye løsninger, der kan medvirke til at skabe feedback fra brugerne af bygninger, der kan indgå i driftsoptimering. Det glæder vi os til at drøfte med resten af branchen og innovatører,” siger Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark.

Gode materialer giver bedre indeklima
Udover lys og luft spiller valget at materialer i nybyggeri og renovering af boliger fortsat en rolle for et godt indeklima.

Vi skal gøre det lettere for brugerne af bygningen at træffe det sundeste og mest bæredygtige valg. Hvis vi ønsker et godt indeliv og et sundt indeklima, er det ikke uvæsentligt, hvilke materialer der vælges. Dette valg træffes i langt højere grad ud fra pris, tilgængelighed og vaner. Vi skal derfor gøre det sunde og bæredygtige valg til det lette og oplagte valg. Det glæder jeg mig til at drøfte med branchen”, siger Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI)

For yderligere information kontakt:
Nikolaj Sveistrup, Programchef, Dansk Arkitektur Center, Tlf.: 21 57 99 48
Ole Østrup, Formidlingsansvarlig, Industriens Fond, Tlf.: 23 80 06 60
Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI), Tlf: 21 16 67 11
Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC, Tlf: 41 70 46 64
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark, Tlf: 31 63 01 71
Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett, Tlf: +46 72 175 07 05
Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects, Tlf: 27 15 02 68
Elinor Bæk Thomsen, Chef konsulent, Region Midt, Tlf: 20 14 14 84

Sustainable Build er et initiativ, der udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Sustainable Build drives af ledende aktører på tværs af den danske byggebranche herunder; Grundejernes Investeringsfond, Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række aktører fra hele byggebranchen samt relaterede industrivirksomheder. Initiativet ledes til dagligt af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.

Læs mere på www.sustainablebuild.dk

Øvrige samarbejdspartnere
KALK, Stark, Frøslev Træ, Outrup vinduer og døre, Alexandra Intituttet, Algreen Arkitekter, Bollerup Jensen, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, DK-GBC/DGNB, DTU BYG, Gamle Mursten, Henrik Innovation, IC-Meter, Innogie, SBI, Teknologisk institut, The Architecture Project, Vugge til Vugge, Aalborg Universitet, CBS, Dissing + Weitling.

 

Faktaboks:

 • Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs.
 • Bedre luftkvalitet i klasseværelserne kan øge indlæringsevnen med 14 % (DTU)
 • Bedre lysforhold kan øge indlæringsevnen med 25% (Henning Larsen)
 • Bedre indeklima kan øge medarbejderproduktiviteten med 10 % (DTU 2013)
 • Mange undersøgelser viser, at medarbejderes performance og produktivitet på kontoret og i industri- og butiksmiljøer kan stige med kvaliteten af ​​lys: Virksomheder har registreret en stigning i produktiviteten af ​​deres ansatte på omkring 15 % efter flytning til en ny bygning med bedre dagslysforhold, hvilket resulterede i betydelige økonomiske gevinster (Edwards og Torcellini, 2002).
 • Undersøgelser viser, at dagslys-oplyste miljøer fører til mere effektiv læring. Det blev konstateret, at elever i klasseværelser med det største vinduesareal eller mest dagslys opnåede 7 % – 18 % højere karakterer i standard tests end dem med det mindste vinduesareal eller dagslys (Heschong, 2002).

Sådan kan du være med:

 • Sustainable Build afholder en række workshops/Build Up’s rundt i landet for partnere og interesserede virksomheder, leverandører fra byggebranchen og beslægtede industrier. Skriv en mail til  info@sustainablebuild.dk for at høre mere.
 • Sustainable Builds årlige innovation challenge lanceres på Building Green d. 1. Nov. i København og vil være tilgængelig på: Sustainablebuild.dk

 

Om SUSTAINABLE BUILD

SUSTAINABLE BUILD er et innovationspartnerskab, som fremmer vækst inden for bæredygtigt byggeri.

Processen er opdelt i tre faser, hvor første fase udvælger konkrete udfordringer, anden fase indsamler løsninger, og tredje fase udvælger de bedste løsninger, som skal skaleres, implementeres og accelereres.

SUSTAINABLE BUILD er udviklet af Dansk Arkitektur Center og LeaderLab, støttet af Industriens fond og Grundejernes Investerings Fond.

 

(Foto: Jeppe Carlsen)

Vær med til at sætte dit præg på diskussionen om fremtidens byggeri til årets Building Green åbningsdebat, hvor SUSTAINABLE BUILD stiller spørgsmålet: ”Hvornår skal bæredygtige byggerier handle om mennesker?”

Vi taler meget om livskvalitet, indeklima og bæredygtighed i byggeriet, men vi fokuserer til stadighed på bygningernes påvirkning på miljøet og ikke på mennesket. Hvornår sker dette skift og hvem tør tage springet? Det debatterer vi med en række toneangivende aktører til Building Greens åbningsdebat d. 1. november kl. 10.15.

Om debatten:

Vi har længe haft fokus på energioptimering og bæredygtige materialer, der kan sænke den miljømæssige påvirkning, men samtidig bruger vi 90 % af vores tid inden døre, hvor der ofte er mere forurenet end udenfor. Så hvordan kan vi få bygninger til at understøtte menneskers bæredygtige livsstil og skabe fyrtårne inden for sundt og bæredygtigt byggeri, der balancerer hensynet mellem økonomi, klima og brugers ønsker til lys, luft, æstetik og sundhed?

Debatten udspringer af arbejdet i innovationsprojektet SUSTAINABLE BUILD, der samler det byggede miljø for at udvikle nye løsninger, som kan fremme vækst i bæredygtigt byggeri. Til debatten vil centrale aktører med forskellige perspektiver diskutere, hvad der skal til (og hvad vi hver især kan gøre) for, at vi får mere af det byggeri, vi alle drømmer om – og hvordan vi bringer de nye bæredygtige løsninger i spil. Kom og debattér med.

Paneldeltagere:

 • Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns Kommune
 • Nicolai Carlberg, Partner, Carlberg | Christensen
 • Esben Danielsen, Direktør, Lokale og Anlægsfonden
 • Marius Møller, Ejendomsdirektør, PensionDanmark

Tid og sted:

1. november 2017 kl. 10.15

Building Green 2017, Forum
Julius Thomsens Plads 1
1925 Frederiksberg

>> Se hele programmet for årets Building Green messe og tilmeld dig her

 

Bliv klogere på SUSTAINABLE BUILD, bæredygtigt byggeri og innovative løsninger i den nye publikation om projektet. Mød de 18 innovatører, der har været en del af projektet gennem de seneste to år – se, hvor de er i dag og hvilke partnere de har fået kontakt med. Få også ny inspiration fra arbejdet i projektets tre Task Forces, der hver har stillet skarpt på et aktuelt tema: Udbudsprocesser, Sundhed og indeklima og Materialeviden.

Læs hele publikationen lige her – og del gerne i dit netværk!

Kommer robotter og open-source teknologi til at revolutionere bæredygtigt byggeri? Otte bæredygtige innovationer, står klar til at møde topfolk fra hele den danske byggebranche for at få rådgivning og sparring til, hvordan de skal komme ind på markedet og revolutionere branchen.

Over to dage, d. 31. maj og 1. juni, skal otte udvalgte innovatører vise deres løsninger frem foran et panel af bygherrer, arkitekter, producenter, investorer og andre kompetente topfolk fra den danske byggebranche. Det sker til arrangementet Accelerator Forum, hvor alle involverede skal bidrage til at revolutionere branchen og skabe vækst inden for bæredygtigt byggeri. De to dage er kulminationen på årets arbejde i projektet SUSTAINABLE BUILD. Målet er at øge genanvendelsen af materialer, komponenter og bygninger samt styrke vækst inden for bæredygtigt byggeri:

“Dansk design og byggeri er kendt for høj kvalitet og stærke kompetencer inden for miljø og bæredygtighed. Styrkes denne position yderligere, så står danske virksomheder endnu stærkere i den internationale konkurrence og kan gøre sig gældende på det voksende globale marked for bæredygtige produkter og løsninger i byggeriet,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har støttet SUSTAINABLE BUILD med næsten seks millioner kroner i forbindelse med fondens særlige tema om bæredygtig produktion.

Stærkt innovatørfelt

De otte udvalgte innovatører kommer med alt fra robotter, som sænker brugen af beton i byggeriet, til digitale platforme, som sammenligner byggerier og produkters bæredygtighed. De er udvalgt fra et bredt ansøgerfelt med ansøgninger fra 11 forskellige lande. Fire af de udvalgte innovatører er danske, tre er hollandske og en er britisk. Sidstnævnte er WikiHouse, som er et open source bygningssystem:

”WikiHouse er et open source-projekt, der er rettet mod at genopfinde den måde, vi bygger i dag. Vi har skabt en platform, hvor arkitekter, designere, ingeniører, opfindere, producenter og bygherrer sammen kan være med til at skabe nye bæredygtige og effektive byggestandarder. Løsningerne er til rådighed for alle, og målet er, at de skal blive til nye industristandarder og være med til at forbedre byggeprocesser universalt”, siger Alastair Parvin, der er grundlægger af WikiHouse.

En anden af årets innovatører er danske Odico, som arbejder med at reducere mængden af ressourcer ved at optimere måden, hvorpå vi fremstiller bygningskonstruktioner:

”Vi har udviklet en robotstyret fremstillingsmetode til at lave betonkonstruktioner, der er mere end 15 gange hurtigere end eksisterende produktionsmetoder. Hvis metoden bliver anvendt, vil CO2-belastningen blive kraftigt reduceret”, siger Anders Bundsgaard, CEO, Odico.

Mød alle otte Sustainable Build 2017 innovatører her

Til Accelerator Forum får innovatørerne faglig sparring fra eksperter og beslutningstagere på tværs af byggeriets værdikæde. For innovatørerne handler det om at få hjælp til at skalere deres innovation, få deres første pilotprojekt og få skabt samarbejder med SUSTAINABLE BUILDs partnere:

”Det har været fantastisk at stifte bekendtskab med den nytænkning og innovationskraft, der spirer frem i byggesektoren, og jeg glæder mig til den videre proces. Det er et stærkt et felt af innovatører, der er udvalgt, og deres løsninger skal ud og bruges på byggepladserne. Jeg drømmer om at vi de kommende år får bygget nogle flere fyrtårnprojekter, der kan inspirere nationalt og internationalt. Med dette års nye innovatører i SUSTAINABLE BUILD får vi udvidet mulighedsfeltet”, siger Signe Kongebro, partner og chef for bæredygtighed hos Henning Larsen Architects.

”Der skal i de kommende år bygges rigtig mange nye boliger og bofællesskaber til unge, børnefamilier og ældre i nærheden af de større byer. Vi er, som pensionsselskab, altid interesseret i, hvordan man kan få skabt og forenet livskvalitet og bæredygtighed med kommercielt attraktive projekter”, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark.

Innovationerne får både hjælp fra store og små aktører fra branchen, der selv har erfaring med at bryde igennem med nye innovationer som mindre virksomheder:

”Som iværksætter kender vi selv til de udfordringer, der kan være for at bryde igennem med nye løsninger og idéer i en stor branche. I SUSTAINABLE BUILD får innovatørerne mulighed for både at få rådgivning fra større aktører og kan høste af vores erfaringer med markedet som iværksættere. Samtidig får vi mulighed for at få indblik i nye danske og internationale løsninger, der er med til at gentænke branchen og skabe nye bæredygtige løsninger”, siger Flemming Werk, COO, Advance Nonwoven.

 Bæredygtigt byggeri skal løftes på tværs af branchen

Det er netop behovet for nye løsninger og samarbejder på tværs af branchen, der har fået Industriens Fond til at samle aktørerne i SUSTAINABLE BUILD. For at kunne løse de udfordringer, byggebranchen står overfor og føre byggeriet i en mere bæredygtig retning, må branchen være fælles om udviklingen:

”Der er brug for modige og kreative mennesker, der tør udfordre og gentænke vores måde at producere og forbruge på. I SUSTAINABLE BUILD bliver der bygget vigtige broer mellem det nye og det etablerede. Opfindere og mindre virksomheder får mulighed for at præsentere nye produkter og processer for etablerede virksomheder, og byggebranchen får input til at forny deres virksomhed – til gavn for forretningen og miljøet”, siger Bent Hansen, regionsformand, Region Midtjylland

”En af hjørnestenene i SUSTAINABLE BUILD er, at hele branchen er samlet under samme tag. Arkitekter, designere, leverandører, entreprenører, kunder og investorer er med, og der er både etablerede aktører og mindre nystartede virksomheder i blandt. Byggeriets bæredygtige udvikling skal løftes i flok, på tværs af værdikæden og med både store og små aktører, og i SUSTAINABLE BUILD ser vi, hvordan det netop bærer frugt for branchen” siger Kent Matinussen, adm. direktør i Dansk Arkitektur Center, om projektet, der både har deltagelse af virksomheder som Abeo, Connovate og Frøslev Træ, men også større aktører som Henning Larsen Architects, NCC, PensionDanmark, Region Midtjylland og Tarkett.

SUSTAINABLE BUILD samler over 30 forskellige aktører til udvikling og skalering af nye løsninger inden for byggeriet. Accelerator Forum, der afholdes på Godsbanen i Århus, er kulminationen af foreløbigt to års arbejde, hvor partnerne både er med til at skalere de udvalgte innovatører og selv udvikler nye løsninger på nogle af byggeriets centrale udfordringer.

Under temaet: ”Bæredygtigt byggeri: Hvem tager det næste spadestik?” fortsætter SUSTAINABLE BUILD debatten om, hvordan vi styrker bæredygtigt byggeri i Danmark, på årets folkemøde.

Vi taler meget om livskvalitet, indeklima og bæredygtighed i byggeriet. Men hvem tager næste spadestik?

Har Danmark potentialet til at blive et ledende eksperimentarium for bæredygtigt byggeri? Hvordan skaber vi flere fyrtårne indenfor sundt og bæredygtigt byggeri? Og hvordan balancerer vi hensynet mellem økonomi, klima og brugernes ønsker til lys, luft, æstetik og sundhed. Hør en række helt centrale aktører i byggebranchen give deres bud på, hvordan vi forener livskvalitet, sundhed og bæredygtighed og får skabt projekter, der kan inspirere nationalt og internationalt. Mød en række af partnerne bag SUSTAINABLE BUILD og tag del i debatten om bæredygtigt byggeri.

Tid og sted: 15. juni 17:45 – 18:30, E12 Dansk Arkitektur Center – Kampeløkke Havn