Med højt humør og Corona sikkerhedsforanstaltninger afholdte vi for fjerde gang SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum d. 17-18. september, denne gang i de smukke rammer hos The Lab.
Over disse to intense og berigende dage, samledes SUSTAINABLE BUILD-partnerskabet med udvalgte eksperter på tværs af branchens værdikæde i et Council, for at give årets innovatører sparring og ideer til, hvordan de kan skalere og accelerere deres innovative løsninger.

Med højt humør og Corona sikkerhedsforanstaltninger afholdte vi for fjerde gang SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum d. 17-18. september, denne gang i de smukke rammer hos The Lab.
Over disse to intense og berigende dage, samledes SUSTAINABLE BUILD-partnerskabet med udvalgte eksperter på tværs af branchens værdikæde i et Council, for at give årets innovatører sparring og ideer til, hvordan de kan skalere og accelerere deres innovative løsninger.

I sensommeren 2019 startede vi eftersøgningen på løsninger, der kan skabe bæredygtige liv i bygninger under temaet “CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGS”. Vi modtog ikke mindre end 56 ansøgninger fra 22 forskellige lande. Efter en kompetitiv udvælgelsesproces, og en corona pause, er vi nu glade for endelig at kunne præsentere årets SUSTAINBLE BUILD innovatører!  

Grundet den ekstraordinære globale situation med Corona virus og sygdommen covid19, har vi valgt at udskyde offentliggørelsen af innovatørerne, samt den videre afvikling af SUSTAINABLE BUILDs accelerator program 2020. Det betyder også at Accelerator Forum er rykket fra april til august, hvor vi håber det igen vil være sikkert at afvikle større events.

I mellemtiden vil vi meget gerne takke alle de dedikerede online reviewers, Advisory Board medlemmer og partnere, som gennem deres grundige arbejde og reflekterede diskussioner har bistået udvælgelsesprocessen og hjulpet os med at reducere feltet fra 56 ansøgninger, til årets 10 udvalgte innovatører.  De er en spændende gruppe, som vi glæder os meget til at introducere for jer og til at arbejde sammen med.

Derfor vil jeg opfordre til at følge med her og på vores Linkedin og Twitter, når vi senere på foråret afslører dette års SUSTAINABLE BUILD innovatører!

Indtil da, pas på jer selv.

På vegne af SUSTAINABLE BUILD partnerskabet og teamet

Maria Hyllehøj
Projektansvarlig for SUSTAINABLE BUILD

Henover november, december og januar er mange gode innovationer under overskriften ”CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGS” blevet indsendt til dette års Sustainable Build Innovation Challenge. Senere på året – ved Accelerator Forum i april – bliver de bedste innovationer præsenteret for branchen.

Det er nu fjerde gang, vi sammen med den danske byggebranche, kører en innovationsproces i Sustainable Build. Årets challenge er kommet vidt omkring og i alt har 56 iværksættere fra 22 forskellige lande indsendt deres bud på, hvordan vi kan skabe mere bæredygtige liv i bygninger. Mange af buddene ser rigtig interessante ud og det bliver spændende at se resultatet af den kommende udvælgelsesproces.” siger Kent Martinussen, CEO Dansk Arkitektur Center.

Bredt felt

Motivationen bag årets innovationsudfordring har været at finde nye løsninger på, hvordan bygninger i højere grad kan skabe rammerne for, og opfordre os til, at leve et mere bæredygtigt liv. På den måde ligger årets udfordring fint i kølvandet på tidligere års temaer, hvor fokus har været på bæredygtige materialer, upcycling og genanvendelse samt sidste års det gode indeliv.

Årets udfordring, der også har sat fokus på øget fleksibilitet og nye forretningsmodeller, har tiltrukket sig stor interesse. Det ses tydeligt i ansøgningsfeltet – fra løsninger der har fokus på bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse til mere digitale service og bruger centrerede løsninger. Netop denne bredde i feltet af ansøgninger er interessant.

Det er tydeligt, at byggesektoren er en mangfoldig størrelse med bæredygtige muligheder i mange forskellige former. Det handler om data, materialer, service, genanvendelse og alt muligt andet – ofte på samme tid. Idérigdommen er stor og ofte går den på tværs af værdikæden og stiller krav til alle i branchen. Og det er netop her hvor Sustainable Build gør en forskel ved at samle hele sektoren, så der i samlet flok kan sættes tempo på den bæredygtige omstilling i byggeriet” siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond, der var med til at søsætte Sustainable Build tilbage i 2015 sammen med Dansk Arkitektur Center, Grundejernes Investeringsfond og innovationsbureauet Leaderlab.

Næste skridt

Til at vurdere innovationerne, er der nedsat et Advisory Board, der består af udvalgte Sustainable Build partnere og fagspecialister inden for byggebranchen, som har særlig viden inden for årets tema.

Vi har nu den svære opgave, at udvælge de bedste innovationer. Dem som vi vælger, skal så præsentere deres løsning til Accelerator Forum den 22. og 23. april. Her får innovatørerne en unik mulighed for at arbejde sammen med ledende brancheaktører med henblik på at videreudvikle og skalere deres innovationer og skabe adgang til potentielle kunder og til markedet” siger Sandra Moreau, Global Account Manager hos Tarkett, som er en del af Sustainable Builds Advisory Board og partnerskab.

Når de bedste innovationer er udvalgt og er blevet hjulpet på vej af branchen til Accelerator Forum i april, så vil medlemmerne af Advisory Boardet arbejde videre med innovatørerne for at sikre at deres løsninger kommer ud at leve på byggepladserne eller andre steder i byggeriet.

Læs mere om Sustainable Build på sustainablebuild.dk eller følg med på Linkedin og Twitter, når vi annoncerer, hvem der bliver årets innovatører!

Ved spørgsmål eller mere information, kontakt:

Projektansvarlig Maria Hyllehøj, Dansk Arkitektur Center, 30 60 08 58 eller mahy@dac.dk
Formidlingschef Ole Østrup, Industriens Fond, 23 80 06 60 eller oos@industriensfond.dk

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder. 

Hvordan udnytter vi bygningers rum og kvadratmeter smartere? Kan fleksible rum og løsninger forlænge bygningernes levetid? Hvad skal der til for, at vi deler mere, bor mindre og lever mere?

CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGS er overskriften for SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge 2020, der blev annonceret på Building Green i Forum. Innovationsudfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder, og efterspørger løsninger til den næste generation af bygninger, der skaber rammerne for, og opfordrer os til, at leve et mere bæredygtigt liv.

Den sociale bæredygtighed skal tænkes ind i byggeriet

Med dette års innovationsudfordring søger SUSTAINABLE BUILD partnerskabet løsninger til, hvordan vi i højere grad inkorporerer både den sociale, miljømæssige og økonomiske dimension af bæredygtighed når vi bygger og renoverer bygninger.  Hanne Juel fra Cirkulær Økonomi Region Midtjylland, som er SUSTAINABLE BUILD partner, håber på at se innovationer, der kan bygge bro mellem den miljømæssige og sociale bæredygtighed:

”Vi bruger mange timer af vores liv inde i lejligheder bag lukkede døre. Vi har brug for at bygninger også skaber rum for uformelle mødesteder og at vi også tænker på tværs af socialgrupper, når vi bygger. Vi skal have meget mere social bæredygtighed i byggeriet og samtidig øge den miljø- og ressourcemæssige bæredygtighed”. 

Mindre boligareal mere fællesareal

SUSTAINABLE BUILD-partner Martin Thue Jacobsen, Byudvikler fra PensionDanmark efterspørger nye løsninger, der fokuserer på det levede liv i bygninger og som kan forbinde mennesker – naboer, virksomheder og andre brugere – i fællesskaber, der deler ressourcer og faciliteter på nye måder:

”Vi skal designe og bygge til nye måder at leve på, og åbne grænserne imellem hvad der er dit, mit og delt. Der er behov for nye løsninger, som skaber samlingspunkter og som kan facilitere, at vi deler dét, vi kan være fælles om, så vi reducerer det samlede ressourceforbrug f.eks. via nye digitale og fysiske platforme, der kan facilitere fællesskaber og deling imellem beboere i ejendomme og kvarterer”

Fleksibilitet og multifunktionalitet som de bærende elementer

For at vi kan bygge og renovere mere til fleksibilitet og multifunktionalitet, så kræver det nye løsninger. SUSTAINABLE BUILDs partnerskab tæller også af Henning Larsen Architects repræsenteret ved chef for bæredygtighed, Signe Kongebro. Hun efterspørger især nye smarte løsninger til, hvordan eksisterende rum kan dække flere behov og formål på en gang:

”Vi ved, at en bæredygtig byggebranche anno 2019 ikke handler om at vi skal bygge mere, men smartere. Vi taler meget om, at man skal kunne genbruge en væg, men sandheden er nok, at væggen skal blive – og rummet skal genbruges. Det er på den måde ikke væggen, vi skal betragte som en ressource, men rummet. Hvordan sikrer vi på en smartere måde, at flere kan bruge de rum, vi skaber?”

Det er Marlene Haugaard, direktør for Engineering hos NCC Building og SUSTAINABLE BUILD-partner, enig i:

Jeg er spændt på at se løsninger til, hvordan bygninger gøres smartere og mere fleksible. Her tænker jeg både på, hvordan flere kan bruge de bygninger vi skaber, men også hvordan vi kan gøre det attraktivt at blive boende i den samme bygning gennem forskellige faser af livet. Eller nye løsninger der imødekommer disse skiftende behov på anden vis”

Bygninger med længere levetid

En bedre udnyttelse af bygningernes kvadratmeter skal være med til at forlænge byggeriets levetid, og dermed sænke byggeriets samlede ressourceforbrug. Global Account Director fra Tarkett, Michael Aastrup, fra SUSTAINABLE BUILDs partnerskab håber på at se løsninger, der imødekommer øget brug og samtidig understøtter genanvendelse og cirkularitet:

Hvad vil det kræve af vores bygninger, hvis de skal udnyttes 24/7? Samtidig med at vi åbner grænserne for hvad der er dit, mit og vores, og dermed slider mere på de samme kvadratmeter?” spørger han og fortsætter: ”Det stiller langt højere krav til holdbarhed af komponenter og fleksibilitet i forhold til renovering, samtidig med at de ikke må gå på kompromis med hverken bæredygtighed, sundhed eller cirkularitet”.

Det er Søren Meyer fra Grundejernes Investeringsfond, enig i. Han håber at se løsninger på, hvordan eksisterende byggeri kan renoveres og tilpasses til det levede liv i bygningerne.

Når vi snakker om ’fremtidens bygninger’ i Danmark, drejer det sig primært om, at den eksisterende bygningsmasse skal renoveres, så den passer til fremtidens behov. Derfor er det essentielt at, vi får nye bedre løsninger, til at tilpasse eksisterende bygninger på en måde, der både er bæredygtig og bevarer den/bygningernes æstetiske og brugermæssige værdi”.

Det er den fjerde Innovation Challenge som afholdes i regi af SUSTAINABLE BUILD siden projektet blev sat i søen tilbage i 2015 som led i Industriens Fonds fokus på bæredygtig produktion.

Har du en innovation eller løsning, der kan bidrage til mere bæredygtige liv i bygninger? Så indsend din ansøgning om deltagelse i SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge nu, eller senest den 1. februar 2020 på dette link:

CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGSVed spørgsmål eller mere information, kontakt:

Projektansvarlig Maria Hyllehøj på +45 30600858 eller mahy@dac.dk

SUSTAINABLE BUILD er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Vores liv i byer og bygninger er under forandring.  I 2030 vil 60% af os bo i byer, samtidig med at vores CO2 aftryk skal nedsættes markant. Derudover føler 210.00 danskere sig ensomme, mens 7 ud af 10 drømmer om mere fællesskab, der hvor de bor. Disse udfordringer kræver markante ændringer i det byggede miljø og at vi begynder at fokusere meget mere på både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. Så hvordan kan vi bygge og renovere bygninger, til at understøtte alle aspekter af bæredygtighed på én gang? Det er det spørgsmål SUSTAINABLE BUILD stiller skarpt på i vores innovationsudfordring 2020, under temaet:

CHANGING LIVES : CHANGING BUILDINGS

Det er afgørende at vi finder nye løsninger, der understøtter at vi lever mere bæredygtigt og eftersom vi bruger 80-90% af vores tid indenfor i bygninger, er der et stort potentiale i at finde en del af løsningerne her. I løbet af august og september har vi været rundt i landet og sammen med engagerede aktører, på tværs af branchens værdikæde, udforsket hvordan vores boliger, bygninger og nærmiljø kan inspirere, støtte og opfordre os til en hverdag med mere fællesskab, bevægelse og et lavere ressourceforbrug. Diskussionerne har været livlige og udbytterige. Alt fra smarte bygninger og rum, der kan tilpasses forskellige behov og livsmønstre, til services og platforme der skaber tillid, tryghed og fællesskab, er blevet vendt og foreslået som en fast del af det bæredygtige byggeri.

Disse og mange andre perspektiver, har vi nu samlet til vores Innovation Challenge 2020, som vi glæder os til at annoncere på Building Green i Forum fredag d. 31/10 fra kl. 15.00-16.00. Det sker på VIP DISCUSSIONS scenen – Kom og vær med!

Innovationsudfordringen er åben for iværksættere og virksomheder i Danmark, såvel som globalt. Målet er at identificere og accelerere innovationer i byggeriet, der kan løse nogle af de store udfordringer vi står overfor og fremme det bæredygtige liv i vores bygninger.

Så kom og deltag, når vi debatterer og lancerer årets Innovation Challenge, sammen med:

Vi glæder os til at se jer!

SUSTAINABLE BUILD er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den danske byggebranche: Henning Larsen, NCC, PensionDanmark, Region Midtjylland og Tarkett. Initiativet er muliggjort via støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI) og Industriens Fond (IF). Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række kommuner, aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Deltag i debatten og annonceringen af årets Sustainable Build Innovation Challenge

SUSTAINABLE BUILD sætter nu for fjerde år i streg fokus på byggebranchens udfordringer og søger samtidig efter de løsninger, der kan være med til at gøre byggebranchen radikalt mere bæredygtig. Vi inviterer dig og din virksomhed til at følge forløbet og byde ind på de områder, hvor I har særlig viden eller kompetencer at bidrage med.

Det er fjerde gang at SUSTAINABLE BUILD’s innovationsprogram sættes i gang. Vi starter med at samle branchen på tværs af værdikæden til såkaldte Build-Up’s for at dykke ned i temaet og finde ind til de kerneudfordringer og manglende løsninger, der sætter stop for bæredygtig forandring.

Det sker i august til september, hvor vi inviterer aktører på tværs af branchen og landet til at hjælpe med at identificere de vigtigste udfordringer og indsatsområder til Build-Up’s i henholdsvis Aalborg, Fredericia og København. Herefter udformes innovationsudfordringen, hvor vi efterlyser de manglende løsninger hos innovatører i hele verden.

Fokus for det kommende år

SUSTAINABLE BUILD’s temaer kommer altid fra byggebranchen selv og fastlægges i samarbejde med styregruppen. Der har været bred enighed om, at vi ikke er færdige med at have brugerne og livet i vores bygninger i centrum. Vi bygger derfor videre på temaet fra sidste år, ”Det Gode Indeliv” og ser på, hvordan vi sikrer, at vores bygninger i langt højere grad kan skabe rammerne om bæredygtige liv.

Vores liv i byer og bygninger er under forandring. I 2030 vil 60% af os bo i byer, derfor vil vi få mindre plads at leve på, hvilket øger behovet for fleksibel anvendelse og indretning i både boliger, kommercielle og offentlige bygninger. Der bliver i højere grad behov for løsninger, som kan facilitere, at vi deler dét, vi kan være fælles om, så vi reducerer det samlede ressourceforbrug, samt løsninger der imødekommer det øgede pres på materialer og komponenter, når vi bruger de samme områder mere.

Vores liv indendørs er i stigende grad genstand for bekymrende statistikker omkring sygdomsfremmende inaktivitet, ensomhed og depression, hvilket øger behovet for integrerede løsninger, som opfordrer os til bevægelse og til at træffe det bæredygtige og sociale valg i hverdagen.

Dette er nogle af områderne, vi vil udforske til vores Build Ups og vi ser frem til at møde aktører fra vores netværk igen i de kommende måneder og derigennem skærpe vores forståelse af branchens udfordringer på disse områder.

Du kan følge processen

Vi holder jer løbende opdateret på processen gennem vores digitale kanaler.

Følg vores LinkedIn side

Følg vores Twitter kanal

Vil du være med?

Vil du gerne være med til at forankre bæredygtige løsninger i byggeriet, er du også velkommen til at kontakte os og høre om dine muligheder for at blive en del af SUSTAINABLE BUILD-netværket. Kontakt Maria Hyllehøj, projektansvarlig for SUSTAINABLE BUILD på mahy@dac.dk eller +45 30600858

 

På vegne af partnergruppen i SUSTAINABLE BUILD, takker vi endnu en gang alle de dygtige specialister, som bidrog med deres tid og ressourcer under SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum i BLOX den 11.-12. april 2019.

Over disse to intense og berigende dage, samledes partnerskabet med andre nøgleaktører fra branchen i et Council, hvor årets 10 udvalgte innovatører fik sparring og råd til, hvordan de kan accelerere deres løsninger samt få nye kontakter og samarbejdsaftaler.

Det var en fornøjelse at se, hvordan kombinationen af det store engagement fra Council og innovatørernes åbenhed var med til at flytte byggebranchen et skridt tættere på Det Gode Indeliv.

Her er et udpluk af reaktioner fra årets Accelerator Forum:

”Sustainable Build sætter på en god måde fokus på værdien af det bæredygtige byggeri og fremmer konkrete initiativer ved at bringe nye innovatører sammen med den etablerede branche. Det kan der kun komme noget godt ud af – for bæredygtigt byggeri er fremtiden.” – Morten Frihagen, Dansk Håndværk

”Sustainable Build er et fantastisk initiativ. Byggebranchen har stort behov for innovation, da vi er en af de brancher, der påvirker verdens CO2 udslip meget og er meget fastlåste i hvordan vi kan bygge. Det er der alle mulige meget historiske og logiske forklaringer på, men det gør også at behovet for innovation er stort.” – Charlotte Algreen, ALGREEN Bæredygtighed, Procesledelse & Facilitering

”Her kan man møde de af byggeriets nøglepersoner der faktisk vil noget i forhold til cirkularitet og grøn omstilling.” – Lars Jørgensen, Egen Vinding og Datter

”Sustainable Build er katalysator for spændende netværk, hvor nye innovative og bæredygtige løsninger fødes og kan realiseres.” – Bodil E. Pallesen, Teknologisk Institut

Et udpluk af billeder fra dagene – find resten af billederne her:

HJÆLP ÅRETS INNOVATØRER!

Innovatørerne i SUSTAINABLE BUILD er for længst trukket i arbejdstøjet for at påbegynde arbejdet med at gøre Councils gode råd og projektforslag til virkelighed. Der er flere nye samarbejdsmuligheder på bedding med stort potentiale for Det Gode Indeliv – vi følger processen hele vejen og opdaterer jer løbende på vores LinkedIn og vores Twitter.

Vil du samarbejde med en af årets innovatører, eller kender du nogen, som du tænker er oplagt for dem at snakke med? Eller har du folk i dit netværk, som skal kende til løsninger, der kan forbedre livet i bygninger? 

Vi opfordrer jer stærkt til at fortsætte med at skabe god energi omkring innovatørerne, kontakte dem med leads, og dele deres videoer via jeres kanaler.

Find alle innovatørerne her: “Det Gode Indeliv”

SUSTAINABLE BUILD partnerskabet har udvalgt 10 stærke innovatører, som alle har sat brugerens behov i centrum for at skabe bedre indeliv i boliger, skoler og kontorer – både ved renovering og nybyg. Nu sætter SUSTAINABLE BUILD gang i et afgørende acceleratorforløb for innovatørerne, hvor nye samarbejder på tværs af branchen etableres og rykker innovationerne ud over rampen til gavn for byggebranchen og brugerne. 

En af de vigtigste elementer i SUSTAINABLE BUILD er den gennemarbejdede proces, der udfoldes for at danne de rigtige partnerskaber. Processen bringer eksisterende erfaringer sammen med nye idéer og på den måde skabes nye partnerskaber med potentielt levedygtige produkter og løsninger til byggesektoren.

”Innovation, bæredygtighed, øget vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer skal være med til at styrke den danske byggebranches konkurrenceevne. De temaer kombineres systematisk gennem Sustainable Build og dermed skabes nogle partnerskaber, som kan hjælpe nye idéer og innovatører godt i gang på deres vækstrejse,” 

siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der var med til at igangsætte Sustainable Build tilbage i 2015.

I år modtog SUSTAINABLE BUILDs innovationsudfordring ”Det Gode Indeliv”, rekordmange ansøgninger. Hele 62 ansøgere fra 19 forskellige lande bød ind med løsninger. I mange år har branchen været fokuseret på at optimere energieffektiviteten i bygninger, øge brugen af bæredygtige materialer og integrere principper for cirkularitet. I denne søgen efter effektive byggeløsninger har branchen delvist mistet fokus på de mennesker, som skal leve og opholde sig i bygningerne.

De mange ansøgninger kan derfor ses som en indikator på, at innovatørlaget har fokus på mulighederne for at forbedre det levede liv i bygninger. Samtlige innovatører bidrager med løsninger, der hjælper til at bygninger bliver tilpasset til mennesker og ikke omvendt. Nu er næste skridt at få innovationerne ud i byggeriet.

Læs mere om de 10 innovatører her.

Accelerator Forum i BLOX
Undervejs i forløbet over det sidste år har partnere, SUSTAINABLE BUILD-netværket og specialister fra byggebranchen defineret udfordringen til at omhandle ”Det Gode Indeliv”, og har aktivt søgt efter innovatører, der kunne spille ind med deres nytænkende perspektiver på netop det område.

Nu er innovatørerne fundet, og det næste skridt er Accelerator Forum, som afholdes d. 11.-12. april i BLOX i København, som kulminationen på forløbet. Hovedformålet med Accelerator Forum er at etablere frugtbare samarbejdsrelationer og facilitere et fundament, hvorfra innovatører og partnere med hver deres ressourcer kan få innovationerne ud og vækste til kommercielt bæredygtige løsninger.

”SUSTAINABLE BUILDs styrke er, at repræsentanter fra hele værdikæden er med, og der både er etablerede aktører og mindre nystartede virksomheder i blandt. For at skabe bæredygtig vækst i byggeriet, er vi nødt til at løfte i flok – på tværs af værdikæden sammen med innovatørerne. Deres løsninger har fokus på både vores eksisterende bygningsmasse, samt nye byggerier, og har derfor et stort potentiale for at skabe positiv forandring for vores indeliv,” 

siger Nikolaj Sveistrup, programchef i Dansk Arkitektur Center.

På Accelerator Forum til april får innovatørerne mulighed for at præsentere deres innovationer for bygherrer, arkitekter, producenter, investorer og andre specialister og topfolk fra den danske byggebranche, som herefter giver innovatørerne faglig sparring på deres konkrete udfordringer og muligheder. For innovatørerne handler det for eksempel om at få hjælp til at skalere deres innovation, få deres første pilotprojekt eller få skabt samarbejder med SUSTAINABLE BUILDs netværk om data til deres videre udvikling.

”Det spændende ved SUSTAINABLE BUILD er netop, at vi får en direkte adgang til branchens viden og kompetencer, og på den måde får nye indsigter i, hvordan vores innovation bedst tilbydes markedet. Jeg ser frem til et forløb, hvor vi gennem større viden om byggeriet kan styrke håndteringen af de udfordringer, vi selv står over for lige nu, og vi glæder os til at opleve, hvordan SUSTAINABLE BUILDs stærke netværk af relevante aktører kan hjælpe os videre til det næste stadie,” 

siger Camilla Bandholm, Airplant, Innovatør 2018/2019.

Accelerator Forum løber af stablen d. 11.-12. april 2019 i BLOX i København. 


For yderligere information kontakt:
Projektansvarlig, Maria Hyllehøj, Dansk Arkitektur Center
+45 3060 0858
mahy@dac.dk

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, Pension Danmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Følg forløbet med innovatørerne og læs mere på www.sustainablebuild.dk

Øvrige samarbejdspartnere
KALK, Stark, Frøslev Træ, Outrup vinduer og døre, Alexandra Intituttet, Algreen Arkitekter, Bollerup Jensen, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, DK-GBC/DGNB, DTU BYG, Gamle Mursten, Henrik Innovation, IC-Meter, Innogie, SBI, Teknologisk institut, The Architecture Project, Vugge til Vugge, Aalborg Universitet, CBS, Dissing + Weitling, Vent2U.