SUSTAINABLE BUILD sætter nu for fjerde år i streg fokus på byggebranchens udfordringer og søger samtidig efter de løsninger, der kan være med til at gøre byggebranchen radikalt mere bæredygtig. Vi inviterer dig og din virksomhed til at følge forløbet og byde ind på de områder, hvor I har særlig viden eller kompetencer at bidrage med.

Det er fjerde gang at SUSTAINABLE BUILD’s innovationsprogram sættes i gang. Vi starter med at samle branchen på tværs af værdikæden til såkaldte Build-Up’s for at dykke ned i temaet og finde ind til de kerneudfordringer og manglende løsninger, der sætter stop for bæredygtig forandring.

Det sker i august til september, hvor vi inviterer aktører på tværs af branchen og landet til at hjælpe med at identificere de vigtigste udfordringer og indsatsområder til Build-Up’s i henholdsvis Aalborg, Fredericia og København. Herefter udformes innovationsudfordringen, hvor vi efterlyser de manglende løsninger hos innovatører i hele verden.

Fokus for det kommende år

SUSTAINABLE BUILD’s temaer kommer altid fra byggebranchen selv og fastlægges i samarbejde med styregruppen. Der har været bred enighed om, at vi ikke er færdige med at have brugerne og livet i vores bygninger i centrum. Vi bygger derfor videre på temaet fra sidste år, ”Det Gode Indeliv” og ser på, hvordan vi sikrer, at vores bygninger i langt højere grad kan skabe rammerne om bæredygtige liv.

Vores liv i byer og bygninger er under forandring. I 2030 vil 60% af os bo i byer, derfor vil vi få mindre plads at leve på, hvilket øger behovet for fleksibel anvendelse og indretning i både boliger, kommercielle og offentlige bygninger. Der bliver i højere grad behov for løsninger, som kan facilitere, at vi deler dét, vi kan være fælles om, så vi reducerer det samlede ressourceforbrug, samt løsninger der imødekommer det øgede pres på materialer og komponenter, når vi bruger de samme områder mere.

Vores liv indendørs er i stigende grad genstand for bekymrende statistikker omkring sygdomsfremmende inaktivitet, ensomhed og depression, hvilket øger behovet for integrerede løsninger, som opfordrer os til bevægelse og til at træffe det bæredygtige og sociale valg i hverdagen.

Dette er nogle af områderne, vi vil udforske til vores Build Ups og vi ser frem til at møde aktører fra vores netværk igen i de kommende måneder og derigennem skærpe vores forståelse af branchens udfordringer på disse områder.

Du kan følge processen

Vi holder jer løbende opdateret på processen gennem vores digitale kanaler.

Følg vores LinkedIn side

Følg vores Twitter kanal

Vil du være med?

Vil du gerne være med til at forankre bæredygtige løsninger i byggeriet, er du også velkommen til at kontakte os og høre om dine muligheder for at blive en del af SUSTAINABLE BUILD-netværket. Kontakt Maria Hyllehøj, projektansvarlig for SUSTAINABLE BUILD på mahy@dac.dk eller +45 30600858

På vegne af partnergruppen i SUSTAINABLE BUILD, takker vi endnu en gang alle de dygtige specialister, som bidrog med deres tid og ressourcer under SUSTAINABLE BUILD Accelerator Forum i BLOX den 11.-12. april 2019.

Over disse to intense og berigende dage, samledes partnerskabet med andre nøgleaktører fra branchen i et Council, hvor årets 10 udvalgte innovatører fik sparring og råd til, hvordan de kan accelerere deres løsninger samt få nye kontakter og samarbejdsaftaler.

Det var en fornøjelse at se, hvordan kombinationen af det store engagement fra Council og innovatørernes åbenhed var med til at flytte byggebranchen et skridt tættere på Det Gode Indeliv.

Her er et udpluk af reaktioner fra årets Accelerator Forum:

”Sustainable Build sætter på en god måde fokus på værdien af det bæredygtige byggeri og fremmer konkrete initiativer ved at bringe nye innovatører sammen med den etablerede branche. Det kan der kun komme noget godt ud af – for bæredygtigt byggeri er fremtiden.” – Morten Frihagen, Dansk Håndværk

”Sustainable Build er et fantastisk initiativ. Byggebranchen har stort behov for innovation, da vi er en af de brancher, der påvirker verdens CO2 udslip meget og er meget fastlåste i hvordan vi kan bygge. Det er der alle mulige meget historiske og logiske forklaringer på, men det gør også at behovet for innovation er stort.” – Charlotte Algreen, ALGREEN Bæredygtighed, Procesledelse & Facilitering

”Her kan man møde de af byggeriets nøglepersoner der faktisk vil noget i forhold til cirkularitet og grøn omstilling.” – Lars Jørgensen, Egen Vinding og Datter

”Sustainable Build er katalysator for spændende netværk, hvor nye innovative og bæredygtige løsninger fødes og kan realiseres.” – Bodil E. Pallesen, Teknologisk Institut

Et udpluk af billeder fra dagene – find resten af billederne her:

HJÆLP ÅRETS INNOVATØRER!

Innovatørerne i SUSTAINABLE BUILD er for længst trukket i arbejdstøjet for at påbegynde arbejdet med at gøre Councils gode råd og projektforslag til virkelighed. Der er flere nye samarbejdsmuligheder på bedding med stort potentiale for Det Gode Indeliv – vi følger processen hele vejen og opdaterer jer løbende på vores LinkedIn og vores Twitter.

Vil du samarbejde med en af årets innovatører, eller kender du nogen, som du tænker er oplagt for dem at snakke med? Eller har du folk i dit netværk, som skal kende til løsninger, der kan forbedre livet i bygninger? 

Vi opfordrer jer stærkt til at fortsætte med at skabe god energi omkring innovatørerne, kontakte dem med leads, og dele deres videoer via jeres kanaler.

Find alle innovatørerne her: “Det Gode Indeliv”

SUSTAINABLE BUILD partnerskabet har udvalgt 10 stærke innovatører, som alle har sat brugerens behov i centrum for at skabe bedre indeliv i boliger, skoler og kontorer – både ved renovering og nybyg. Nu sætter SUSTAINABLE BUILD gang i et afgørende acceleratorforløb for innovatørerne, hvor nye samarbejder på tværs af branchen etableres og rykker innovationerne ud over rampen til gavn for byggebranchen og brugerne. 

En af de vigtigste elementer i SUSTAINABLE BUILD er den gennemarbejdede proces, der udfoldes for at danne de rigtige partnerskaber. Processen bringer eksisterende erfaringer sammen med nye idéer og på den måde skabes nye partnerskaber med potentielt levedygtige produkter og løsninger til byggesektoren.

”Innovation, bæredygtighed, øget vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer skal være med til at styrke den danske byggebranches konkurrenceevne. De temaer kombineres systematisk gennem Sustainable Build og dermed skabes nogle partnerskaber, som kan hjælpe nye idéer og innovatører godt i gang på deres vækstrejse,” 

siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der var med til at igangsætte Sustainable Build tilbage i 2015.

I år modtog SUSTAINABLE BUILDs innovationsudfordring ”Det Gode Indeliv”, rekordmange ansøgninger. Hele 62 ansøgere fra 19 forskellige lande bød ind med løsninger. I mange år har branchen været fokuseret på at optimere energieffektiviteten i bygninger, øge brugen af bæredygtige materialer og integrere principper for cirkularitet. I denne søgen efter effektive byggeløsninger har branchen delvist mistet fokus på de mennesker, som skal leve og opholde sig i bygningerne.

De mange ansøgninger kan derfor ses som en indikator på, at innovatørlaget har fokus på mulighederne for at forbedre det levede liv i bygninger. Samtlige innovatører bidrager med løsninger, der hjælper til at bygninger bliver tilpasset til mennesker og ikke omvendt. Nu er næste skridt at få innovationerne ud i byggeriet.

Læs mere om de 10 innovatører her.

Accelerator Forum i BLOX
Undervejs i forløbet over det sidste år har partnere, SUSTAINABLE BUILD-netværket og specialister fra byggebranchen defineret udfordringen til at omhandle ”Det Gode Indeliv”, og har aktivt søgt efter innovatører, der kunne spille ind med deres nytænkende perspektiver på netop det område.

Nu er innovatørerne fundet, og det næste skridt er Accelerator Forum, som afholdes d. 11.-12. april i BLOX i København, som kulminationen på forløbet. Hovedformålet med Accelerator Forum er at etablere frugtbare samarbejdsrelationer og facilitere et fundament, hvorfra innovatører og partnere med hver deres ressourcer kan få innovationerne ud og vækste til kommercielt bæredygtige løsninger.

”SUSTAINABLE BUILDs styrke er, at repræsentanter fra hele værdikæden er med, og der både er etablerede aktører og mindre nystartede virksomheder i blandt. For at skabe bæredygtig vækst i byggeriet, er vi nødt til at løfte i flok – på tværs af værdikæden sammen med innovatørerne. Deres løsninger har fokus på både vores eksisterende bygningsmasse, samt nye byggerier, og har derfor et stort potentiale for at skabe positiv forandring for vores indeliv,” 

siger Nikolaj Sveistrup, programchef i Dansk Arkitektur Center.

På Accelerator Forum til april får innovatørerne mulighed for at præsentere deres innovationer for bygherrer, arkitekter, producenter, investorer og andre specialister og topfolk fra den danske byggebranche, som herefter giver innovatørerne faglig sparring på deres konkrete udfordringer og muligheder. For innovatørerne handler det for eksempel om at få hjælp til at skalere deres innovation, få deres første pilotprojekt eller få skabt samarbejder med SUSTAINABLE BUILDs netværk om data til deres videre udvikling.

”Det spændende ved SUSTAINABLE BUILD er netop, at vi får en direkte adgang til branchens viden og kompetencer, og på den måde får nye indsigter i, hvordan vores innovation bedst tilbydes markedet. Jeg ser frem til et forløb, hvor vi gennem større viden om byggeriet kan styrke håndteringen af de udfordringer, vi selv står over for lige nu, og vi glæder os til at opleve, hvordan SUSTAINABLE BUILDs stærke netværk af relevante aktører kan hjælpe os videre til det næste stadie,” 

siger Camilla Bandholm, Airplant, Innovatør 2018/2019.

Accelerator Forum løber af stablen d. 11.-12. april 2019 i BLOX i København. 


For yderligere information kontakt:
Projektansvarlig, Maria Hyllehøj, Dansk Arkitektur Center
+45 3060 0858
mahy@dac.dk

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, Pension Danmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Følg forløbet med innovatørerne og læs mere på www.sustainablebuild.dk

Øvrige samarbejdspartnere
KALK, Stark, Frøslev Træ, Outrup vinduer og døre, Alexandra Intituttet, Algreen Arkitekter, Bollerup Jensen, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, DK-GBC/DGNB, DTU BYG, Gamle Mursten, Henrik Innovation, IC-Meter, Innogie, SBI, Teknologisk institut, The Architecture Project, Vugge til Vugge, Aalborg Universitet, CBS, Dissing + Weitling, Vent2U.

I år er fokus rettet mod ”Det gode Indeliv” med brugerne i centrum. Vi modtog hele 62 ansøgninger fra 19 forskellige lande, som alle stræbte efter at komme med i forløbet med deres innovationer. Efter en hård udvælgelsesproces er vi nu stolte over at kunne præsentere årets 10 udvalgte innovatører. 

De 10 udvalgte spænder over et bredt felt med alt fra digitale måle- og analysesystemer over AI driftssystemer til specifikke produkter som interaktive plantesystemer og bæredygtige brusesystemer. 

DE 10 INNOVATIONER ER:

Airfilter4ever af John Jensen
Ecovent International (DK)
Tilpasningsmuligt filtersystem der giver automatisk filterskifte i op til 15 år.
AmbiNode af Vinay Venkatraman
Leapcraft (DK)
Helhedsorienteret intelligent platform med individuelle interfaces til bygningens slutbrugere og facility management til at balancere godt indeklima med energiforbrug og brugerinteraktion. 
Airplant af Camilla Bandholm & Jakob Stoltze
Airplant IVS (DK)
Intelligent plantesystem der booster plantens naturlige luftrensningsproces, samt adresserer tørt indeklima ved automatisk at tilføre fugt, når den måler lav luftfugtighed.
Breathe55 af Anders Jansen
Sustain Products (DK) 
Decentral ventilationsenhed med høj varme genvinding og som automatisk optimerer ventilationen på baggrund af CO2-, temperatur- og luftfugtighedsmålinger.
DABBE L af Abel Samaniego
Dabbel – Automation Intelligence GmbH (DE)
Selvlærende AI-driftsløsning, der optimerer bygningens indeklima- og energiforbrug gennem minimering af menneskelige beslutninger og interaktioner i driften
Flow Loop af Simon Kolff
Flow Loop IVS (DK)
Recirkulerende, retrofit brusesystem med selvrensende filter, der reducerer op til 80% af vand- og energiforbruget.
Healthy Schools – light, air, sound – a principle
af Carlo Volf – sammen med Region H, NID Group, SBi, TI, Volfdesign.dk (DK)
Bygningsprincip, der ikke er bundet til specifikke producenter, men integrerer dagslys, naturlig ventilation og akustik i en holistisk løsning til skoler. 
Personal Heating af Søren Abildgaard
IR Focus (DK)
Infrarødt LED-varmesystem, der fokuserer opvarmningen på personerne i bygningen frem for selve bygningen. Systemet tracker personer i bygningen og tilpasser varmen til disse brugeres individuelle komfort.
Productivity Mapping af Simon Wyatt
Cundall (UK)
Et redskab som kvantificerer forbindelsen mellem indendørs miljømæssig kvalitet (IEQ) og produktivitet. 
Vent2Unit af Lillian Katrine Kofod
Vent2U IVS (DK)
Ventilationssystem som skaber et sundere indeklima med bedre luftkvalitet og mindre forbrug.

What’s next?

De 10 innovatører skal nu forberede sig til SUSTAINABLE BUILDs Accelerator Forum d. 11.-12. april, hvor de skal præsentere deres innovation foran SUSTAINABLE BUILDs partnere og udvalgte eksperter, herunder Henning Larsen Architects, Grundejernes Investeringsfond, Tarkett, NCC, PensionDanmark samt Region Midt. Her vil de få rådgivning og støtte til at skalere innovationerne, så de kan implementeres i branchen og bidrage til øget vækst inden for bæredygtigt byggeri og ikke mindst et bedre indeliv for brugerne.

Der tegner sig et stærkt felt af innovatører frem mod Accelerator Forum d. 11-12. april 2019. I alt har 62 innovationer indsendt deres bud på hvordan vi kan skabe Det Gode Indeliv. Innovatørerne kommer fra 19 forskellige lande, og byder både ind på nye måde at måle og skabe bedre indendørsforhold, bæredygtige produkter, deleøkonomiske platforme, incitamentsværktøjer, holistiske frameworks til at fremme en mere bæredygtig bygning, og nye teknologiske løsninger.

Til at vurdere innovationerne, er der nedsat to innovationsgrupper, der består af SUSTAINABLE BUILDs partnere samt en række andre fagpersoner, der har stærk viden inden for branchen. Panelet står nu over for den hårde opgave at udvælge op til 10 af de bedste innovationer, der skal præsentere deres løsning til Accelerator Forum i april. Her vil innovatørerne få feedback og støtte samt mulighed for at skalere deres innovation og evt. få den første kunde eller pilotprojekt. Efterfølgende vil innovationsgruppe arbejde videre med innovatørerne for at sikre at de komme ud og leve.

Hold øje med siden her eller vores kanaler, når vi annoncerer hvem der bliver årets SUSTAINABLE BUILD innovatører!

Hvordan skaber vi et indendørsliv, som får det bedste frem i os? Kan bæredygtigt byggeri øge vores livskvalitet? Hvad skal der til for at skabe et succesfuldt, bæredygtigt samarbejde på tværs af byggebranchen? Og hvordan skaber vi rum med plads til læring og bevægelse?  

Det Gode Indeliv er hovedtemaet, når Sustainable Build annoncerer årets Innovation Challenge 2018 på Building Green i Forum på Frederiksberg den 1. november 2018. Innovationsudfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder i Danmark, såvel som globalt. Målet er at indsamle bud på løsninger, som kan fremme det gode og bæredygtige indendørsliv.

 

Mennesket skal tilbage i centrum

Gulvfirmaet Tarkett er en af de producenter, der er en del af Sustainable Build. Her er global account director Michael Aastrup spændt på at se innovationer, der kan være med til at bygge bro mellem den miljømæssige og den sociale bæredygtighed i både eksisterende og fremtidige bygninger.

”Indtil nu har vi med Sustainable Build fokuseret på de mere miljømæssige aspekter af bygningernes bæredygtighed, såsom genbrug af materialer. Nu er tiden kommet til at sætte fokus på bæredygtighed, som involverer de mennesker, der arbejder, underviser og lever i bygningerne,” siger han og uddyber:

”Vi ved, at kvaliteten af vores luft-, lys-, og lydsystemer virkelig har stor indflydelse på både vores koncentrationsevne og indlæring samt på produktivitet og livsglæde. Udviklingen af nye innovative løsninger kan spare samfundet mange millioner på færre sygedage, øget effektivitet på arbejdspladserne og bedre indlæring i skolerne.”

 

Værktøjskassen er tom

En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen Architects.Her mener partner og chef for bæredygtighed Signe Kongebro, at brugernes behov og oplevelser af bygningerne bør være en langt større del af byggeprocessen:

”Vi mangler nogle metoder til, hvordan man måler på kvaliteten af indeklimaet. Værktøjskassen er simpelthen tom, når det kommer til metoder for, hvordan vi sammentænker de målte og oplevede effekter af indendørslivet. Jeg tror, at vi i højere grad skal inddrage de mennesker, der skal bruge bygningerne og genopfinde de løsninger, vi har i dag,” siger hun.

 

Nye samarbejder kan skabe fornyelse i byggebranchen

Sustainable Build udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Og netop invitationen til at tænke i nye bæredygtige løsninger som led i den nye Innovation Challenge kræver et tættere samarbejde på tværs af branchen, mener Mads Lebech, der er administrerende direktør i Industriens Fond:

”Byggeri og design er danske styrkepositioner og vi har nogle stærke danske virksomheder inden for eksempelvis vand, isolering, arkitektur, vinduer, møbler, lyd og meget andet. De danske løsninger efterspørges ude i verden, men det kræver innovation, flere nytænkende aktører og tværgående samarbejde i branchen, hvis styrkepositionerne skal bevares eller udbygges. Det er det som Sustainable Build skal bidrage til,” siger han og fortsætter:

”Med nye løsninger til brug i nye og gamle bygninger, kan indendørslivet forbedres. Det handler om adfærd, bæredygtighed, materialer, produkter, databrug og ny viden, så det er hele værdikæden – fra producenter og leverandører til arkitekter og bygherrer – som skal aktiveres. Lykkes det at skabe et godt samarbejde og velfungerende nye løsninger, vil de danske virksomheder få en styrket position på det globale marked.”

 

Tilbage til tegnebrættet

I entreprenørvirksomheden NCC er der også efterspørgsel på løsninger, som i højere grad imødekommer brugerne. Direktør for engineering i NCC Building Marlene Haugaard siger:

”Det er en vigtig problematik, vi tager op med Sustainable Builds Challenge i år. I dag designes og renoveres bygninger ud fra standarder for blandt andet temperatur, lysforhold og ventilation, men undersøgelser viser, at brugerne er individuelle og har behov for noget andet. Og så skal vi fokusere på at få ført viden fra brugssituationen tilbage til design og udførelse, så vi bygger optimalt.”

Også PensionDanmark støtter Sustainable Build.

Her er projektudviklingsdirektør Mia Manghezi enig i, at der er brug for at medtænke brugernes hverdagsliv helt fra start.

”Vi kan vinde meget på den lange bane ved at tænke driften ind i starten af byggeprojektet og inddrage brugerne af bygningerne og deres feedback i optimeringen af driften. På den måde kan vi arbejde henimod at undgå værditab fra byggeri til drift. For at lave bedre designs i fremtiden, skal vi forstå brugernes behov og adfærd og tænke det hele ind i et fleksibelt indeklima. På den måde kan vi skabe rum for indendørsliv med plads til forskellige brugsmønstre – og brugsmønstre, der ændrer sig over tid,” siger hun.

Har du en innovation eller løsning, der kan videreudvikle Det Gode Indeliv, så indsend din ansøgning senest den 1. februar 2019 på:

www.sustainablebuild.dk/challenge

 

Ved spørgsmål eller mere information, kontakt:

Projektansvarlig Maiken Nicolaisen på +45 3123 0851 eller mni@dac.dk

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Henning Larsen, NCC, Tarkett, PensionDanmark og Region Midtjylland. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond og Grundejernes Investeringsfond og blev iværksat i kølvandet på Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Initiativet involverer desuden en række aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

 

Vi tilbringer 80-90% af vores tid indenfor. Kan bæredygtigt byggeri øge vores livskvalitet, produktivitet eller indlæring? Svaret er ja! Men hvorfor sker det så ikke oftere? Hvad skal der til for at skabe indendørsliv, som får det bedste frem i os?

Det Gode Indeliv er hovedtemaet, når Sustainable Build annoncerer årets Innovation Challenge 2018 på Building Green. Deltag i debatten og annonceringen af årets Sustainable Build Innovation ChallengeBuilding Green i Forum nu på torsdag d. 1/11 fra kl. 12.30-13.30. Det sker på 1. sal på Specialist Talks Scenen – så kom tidligt, da der er kun plads til 70 personer i rummet.

Innovationsudfordringen er en åben invitation til iværksættere og virksomheder i Danmark såvel som globalt. Målet er at identificere og udbrede løsninger, som kan fremme det gode indendørsliv.

Vi ved, at kvaliteten af vores luft-, lys-, og lydsystemer virkelig har stor indflydelse på både vores koncentrationsevne og indlæring samt på produktivitet og livsglæde. Vi skal derfor have fokus tilbage på brugerne af bygningerne – inddrage dem i udviklingen og renoveringen af bygningerne og måle på deres oplevede velvære i bygningerne efterfølgende. Udviklingen af nye innovative løsninger kan spare samfundet mange millioner på færre sygedage, øget effektivitet på arbejdspladserne og bedre indlæring i skolerne.

Sustainabel Build Building Green

Hør og deltag i debatten mellem:

 • Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects
 • Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC
 • Nicolai Viking, Underviser, Den Grønne Friskole
 • Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond

Moderator: Sofus Midtgaard, Sustainable Build

Sustainable Build er et partnerskab mellem ledende aktører på tværs af den Danske Byggebranche: Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet er muliggjort via støtte fra Industriens Fond (IF) og Grundejernes Investeringsfond (GI). Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række kommuner, aktører fra hele byggebranchen samt en række relaterede industrivirksomheder.

Vi glæder os til at se jer!

(Foto: Torben Eskerod, Skolen i Sydhavnen)

Omdannelsen af Officerskolen til ny daginstitution åbner nye muligheder for bæredygtigt byggeri.

Der er allerede mange bæredygtige løsninger på markedet, men der er behov for nytænkning og ændrede vaner i udbudsprocesserne for at få dem implementeret. Tænk, hvis vi kunne få ny viden om bæredygtige løsninger i spil i byggeriet, før friheden og mulighederne låses fast? Og hvad hvis vi kunne skabe større overensstemmelse mellem målene og visionerne for bæredygtighed i projektet og den endelige løsning? Det vil sige støtte bygherren.

Furesø Kommune tester i samarbejde med MOE, Bloxhub og Sustainable Build nu en ny digital platform, der skal give leverandører, producenter og andre mulighed for at byde ind med forslag og løsninger til, hvordan byggeriet kan designes og bygges mest bæredygtigt i overensstemmelse, med bygherrens visioner.

Omdannelsen af Officerskolen til ny daginstitution åbner nye muligheder for bæredygtigt byggeri.

Omdannelsen af Officerskolen til ny daginstitution åbner nye muligheder for bæredygtigt byggeri.

 

Udviklet af byggebranchen til byggebranchen

Konceptet for platformen er udviklet i regi af Sustainable Build tilbage i 2016, hvor udfordringerne omkring at integrere bæredygtighed i udbudsprocessen blev italesat. Derfor udviklede aktører på tværs af branchen konceptet for denne dialogplatform under det såkaldte Taskforce 1 om Udbuds- og Samarbejdsprocesser.

Furesø Kommune vil nu teste platformen af i forbindelse med etablering af en ny daginstitution til kommunens nye bydel, Sydlejren, på den tidligere Værløse Flyvestation mellem Jonstrup og Værløse. Gitte Elefsen, Centerchef for Kommunale Ejendomme og Anlæg, ser frem til at teste platformen af, inden det endelige udbud bliver udformet og annoncere.

“I Furesø Kommune har vi i lang tid haft ekstra fokus på bæredygtighed, blandt andet i vores nyopførte rådhus, og vi håber derfor, at vi med denne dialogplatform kan være med til at hæve standarden for bæredygtighed i byggebranchen – både i forhold til indeklima, materialer, og genanvendelse af vores bygningsmasse, men også hvor mennesket og i dette tilfælde børn og personale er i fokus. Vi håber derfor at opnå stærkere, klarere og mere relevante bæredygtighedsmål for den fremtidige børneinstitution”, lyder det fra Gitte Elefsen.

 

I Furesø er det derfor også målet, at institutionen skal opnå en DGNB-certificering, og MOE, der står stærkt inden for DGNB og bæredygtighed, har vundet bygherrerådgivningsopgaven.

“Vi glæder os meget til at teste platformen af, og være med til at højne niveauet for bæredygtighed yderligere i det endelig udbud. Vi mener, at byggeriet er en markant spiller i den grønne omstilling, og her har bygherrerne en vigtig rolle i at stille krav til de projekterende og udførende. Med dette pilotprojekt bliver Furesø Kommune klædt endnu bedre på til at stille disse krav og dermed styrke projektets bæredygtige profil”, udtaler Karoline Geneser, koncernkompetencechef for Bæredygtighed i MOE.

 

Udbredes til flere

Netop derfor samarbejdes der i projektet også tæt med BLOXHUB, der er den nye innovationshub inden for byggebranchen. Efter pilotprojektet vil BLOXHUB være med til at arbejde for, at platformen kan drives videre, således at hele branchen kan være med:

“Hvis vi skal fremme de bæredygtige løsninger og lade nye aktører komme til, må vi bryde med branchens vanetænkning og den fastlåste udbudsproces, som vi kender den i dag. Derfor håber jeg også, at vi med BLOXHUB’s medlemmer og netværk kan få alle til at byde ind på platformen med inspiration og løsninger, og dermed sætte barren for fremtidigt byggeri”, udtaler Torben Klitgaard, Director, BLOXHUB.

 

I udviklingen af platformen var det formålet at få en offentlig bygherre til at teste den af, således at den kunne komme ud og leve bredt. Derfor er det spændende, at Furesø Kommune vil afprøve platformen med deres bæredygtig vision, der kan testes af på platformen og blandt branchen, således at konceptet kan komme til at leve, lyder vurderingen.

“Vi så et behov for tidlig inddragelse af aktører for at give rum og mulighed for bred dialog i byggeprocessen, så bæredygtighed bliver et designparameter for byggeriet. Vi glæder os til at se de input, aktørerne vil give Furesø Kommune, og vi håber på, at det giver mulighed for skalering af platformen til branchen som helhed”, udtaler Toke Sabroe, Sustainable Build.

 

Vil du give dit input?

Du har altså nu mulighed for at dele ud af din indsigt, viden og referenceprojekter til, hvordan Furesø Kommune søsætter dette flagskibsprojekt. Læs mere om Furesø Kommunes vision for byggeriet og send dine input via linket:

https://officersskolen.paperform.co

 

 

Spørgsmål?

Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs. Vi ved, at vi kan forbedre livskvalitet, arbejdsglæde, produktivitet og indlæringsevne markant ved at ændre på indeklimaet. For eksempel kan det rette lys øge medarbejderes produktivitet med 15 % og indlæringsevne i skoler med op til 25 %. Det svarer til at skære et helt år af folkeskolen.

Det kræver et tæt samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde at få mest muligt ud af den viden om indendørsliv, vi allerede har, samt at få det godt implementeret i byggeriet og i brugernes adfærd. Det er netop, hvad det tværgående samarbejde SUSTAINABLE BUILD, der samler den danske byggebranche, offentlige aktører og relaterede industrier, sætter fokus på.

”For at videreudvikle indendørslivet, samles byggebranchen og dens leverandører nu i et samarbejde om at udvikle og implementere nye standarder for godt samarbejde i byggesektoren – både når det handler om indkøb, produktudvikling, genanvendelse, design, nybyggeri, liveability og alt det andet, der præger byggesektoren. Indendørsliv spiller også en hovedrolle uden for Danmark og derfor kan innovative og gennemtænkte produkter og løsninger også stille danske leverandører bedre på den globale scene,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Som led i SUSTAINABLE BUILD indbydes innovatører og virksomheder til at komme med idéer, løsninger og forslag til pilotprojekter, der kan skabe bedre indendørsliv. Det sker i praksis, når projektet holder såkaldte Build-Up-arrangementer i Aalborg (12. september), i København (26. september) og i Odense (3. oktober). Senere på året annonceres årets innovationsudfordring den 1. november 2018 på Building Green i København.

Bedre lys øger indlæringsevnen med 25 %
En af de danske virksomheder, der har forsket i og arbejdet meget med betydningen af lys i forhold til indlæring i skoler, er Henning Larsen. Her har man igennem forskellige pilotprojekter testet betydningen af fokuseret lyssætning i forhold til indlæringsevne med positive resultater – og går nu skridtet videre og tester om lyssætning også har en direkte indvirkning på støjniveauet i klassen.

”Det virker måske oplagt, at fokuseret lyssætning har betydning for indlæringen i skoleklasser, men nu kan vi direkte dokumentere det. Og når vi kigger på, hvordan der har været projekteret lys i daginstitutioner og skoler de sidste 20 år, kan man sige, at der burde være en mindre revolution på vej her. Det glæder jeg mig til at arbejde sammen med branchen og innovatører om at udvikle og få nye ideer til løsninger, der kan skabe et godt indeliv for børn i daginstitutioner, og skoler og os voksne på vores arbejdspladser,” siger Signe Kongebro, partner i Henning Larsen.

Luftkvalitet og akustik spiller ligeledes afgørende ind i forhold til produktivitet og indlæringsevne. Bedre luftkvalitet kan forbedre produktiviteten og indlæringsevnen med mellem 10-14 % (Kilde: DTU 2013). Men også akustikken spiller en afgørende rolle.

”Det rigtige materialevalg har stor indflydelse på både luftkvalitet og akustik. Vi glæder os til at arbejde sammen med bygherrer, arkitekter, møbelproducenter og innovatører om at finde nye helhedsløsninger, der kan skabe de optimale rammer for indlæring og produktivitet i institutioner og på arbejdspladser gennem, forbedring af lys, luft og akustiske forhold,” siger Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett

Vi taber indeklimaet i overleveringen til drift
Mange virksomheder og medarbejdere, der har prøvet at flytte ind i en ny kontorbygning, har oplevet problemer med indeklimaet i forhold til både luftkvalitet og temperatur i bygningen – systemer, der ikke taler sammen.

”Det kan virke paradoksalt, at man skaber helt nye bygninger som brugerne oplever som for varme, kolde eller med for ringe luftkvalitet. Min oplevelse er, at kæden ofte hopper af i overleveringen fra design og byggeri til drift, og det er derfor et af de temaer vi gennem Sustainable Build kommer til at sætte fokus på det næste år.” siger Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC

Pension Danmark genkender, at for dårlig overlevering fra byggeri til drift kan påvirke indeklimaet, fordi løsningerne ofte ikke bliver vedligeholdt, som de skulle, og så mister de effekten. Derfor skal vi i stedet kigge på, hvordan vi gør systemerne mere brugervenlige, og hvordan vi kan tage det med tilbage i designfasen af bygningen.

” Det er klart min oplevelse at vi som branche kan blive bedre til overlevering til drift. Noget kræver en branchedialog, noget kræver nye processer og uddannelse, men jeg tror også, at vi vil se en del innovation og nye løsninger, der kan medvirke til at skabe feedback fra brugerne af bygninger, der kan indgå i driftsoptimering. Det glæder vi os til at drøfte med resten af branchen og innovatører,” siger Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark.

Gode materialer giver bedre indeklima
Udover lys og luft spiller valget at materialer i nybyggeri og renovering af boliger fortsat en rolle for et godt indeklima.

Vi skal gøre det lettere for brugerne af bygningen at træffe det sundeste og mest bæredygtige valg. Hvis vi ønsker et godt indeliv og et sundt indeklima, er det ikke uvæsentligt, hvilke materialer der vælges. Dette valg træffes i langt højere grad ud fra pris, tilgængelighed og vaner. Vi skal derfor gøre det sunde og bæredygtige valg til det lette og oplagte valg. Det glæder jeg mig til at drøfte med branchen”, siger Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI)

For yderligere information kontakt:
Nikolaj Sveistrup, Programchef, Dansk Arkitektur Center, Tlf.: 21 57 99 48
Ole Østrup, Formidlingsansvarlig, Industriens Fond, Tlf.: 23 80 06 60
Søren Meyer, Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond (GI), Tlf: 21 16 67 11
Marlene Haugaard, Direktør for Engineering, NCC, Tlf: 41 70 46 64
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i Pension Danmark, Tlf: 31 63 01 71
Michael Aastrup, Global Account Director, Tarkett, Tlf: +46 72 175 07 05
Signe Kongebro, Partner, Henning Larsen Architects, Tlf: 27 15 02 68
Elinor Bæk Thomsen, Chef konsulent, Region Midt, Tlf: 20 14 14 84

Sustainable Build er et initiativ, der udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Sustainable Build drives af ledende aktører på tværs af den danske byggebranche herunder; Grundejernes Investeringsfond, Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række aktører fra hele byggebranchen samt relaterede industrivirksomheder. Initiativet ledes til dagligt af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.

Læs mere på www.sustainablebuild.dk

Øvrige samarbejdspartnere
KALK, Stark, Frøslev Træ, Outrup vinduer og døre, Alexandra Intituttet, Algreen Arkitekter, Bollerup Jensen, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, DK-GBC/DGNB, DTU BYG, Gamle Mursten, Henrik Innovation, IC-Meter, Innogie, SBI, Teknologisk institut, The Architecture Project, Vugge til Vugge, Aalborg Universitet, CBS, Dissing + Weitling.

 

Faktaboks:

 • Danskerne lever 80-90 % af deres liv indendørs.
 • Bedre luftkvalitet i klasseværelserne kan øge indlæringsevnen med 14 % (DTU)
 • Bedre lysforhold kan øge indlæringsevnen med 25% (Henning Larsen)
 • Bedre indeklima kan øge medarbejderproduktiviteten med 10 % (DTU 2013)
 • Mange undersøgelser viser, at medarbejderes performance og produktivitet på kontoret og i industri- og butiksmiljøer kan stige med kvaliteten af ​​lys: Virksomheder har registreret en stigning i produktiviteten af ​​deres ansatte på omkring 15 % efter flytning til en ny bygning med bedre dagslysforhold, hvilket resulterede i betydelige økonomiske gevinster (Edwards og Torcellini, 2002).
 • Undersøgelser viser, at dagslys-oplyste miljøer fører til mere effektiv læring. Det blev konstateret, at elever i klasseværelser med det største vinduesareal eller mest dagslys opnåede 7 % – 18 % højere karakterer i standard tests end dem med det mindste vinduesareal eller dagslys (Heschong, 2002).

Sådan kan du være med:

 • Sustainable Build afholder en række workshops/Build Up’s rundt i landet for partnere og interesserede virksomheder, leverandører fra byggebranchen og beslægtede industrier. Skriv en mail til  info@sustainablebuild.dk for at høre mere.
 • Sustainable Builds årlige innovation challenge lanceres på Building Green d. 1. Nov. i København og vil være tilgængelig på: Sustainablebuild.dk

 

Om SUSTAINABLE BUILD

SUSTAINABLE BUILD er et innovationspartnerskab, som fremmer vækst inden for bæredygtigt byggeri.

Processen er opdelt i tre faser, hvor første fase udvælger konkrete udfordringer, anden fase indsamler løsninger, og tredje fase udvælger de bedste løsninger, som skal skaleres, implementeres og accelereres.

SUSTAINABLE BUILD er udviklet af Dansk Arkitektur Center og LeaderLab, støttet af Industriens fond og Grundejernes Investerings Fond.

 

(Foto: Jeppe Carlsen)

Vær med til at sætte dit præg på diskussionen om fremtidens byggeri til årets Building Green åbningsdebat, hvor SUSTAINABLE BUILD stiller spørgsmålet: ”Hvornår skal bæredygtige byggerier handle om mennesker?”

Vi taler meget om livskvalitet, indeklima og bæredygtighed i byggeriet, men vi fokuserer til stadighed på bygningernes påvirkning på miljøet og ikke på mennesket. Hvornår sker dette skift og hvem tør tage springet? Det debatterer vi med en række toneangivende aktører til Building Greens åbningsdebat d. 1. november kl. 10.15.

Om debatten:

Vi har længe haft fokus på energioptimering og bæredygtige materialer, der kan sænke den miljømæssige påvirkning, men samtidig bruger vi 90 % af vores tid inden døre, hvor der ofte er mere forurenet end udenfor. Så hvordan kan vi få bygninger til at understøtte menneskers bæredygtige livsstil og skabe fyrtårne inden for sundt og bæredygtigt byggeri, der balancerer hensynet mellem økonomi, klima og brugers ønsker til lys, luft, æstetik og sundhed?

Debatten udspringer af arbejdet i innovationsprojektet SUSTAINABLE BUILD, der samler det byggede miljø for at udvikle nye løsninger, som kan fremme vækst i bæredygtigt byggeri. Til debatten vil centrale aktører med forskellige perspektiver diskutere, hvad der skal til (og hvad vi hver især kan gøre) for, at vi får mere af det byggeri, vi alle drømmer om – og hvordan vi bringer de nye bæredygtige løsninger i spil. Kom og debattér med.

Paneldeltagere:

 • Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns Kommune
 • Nicolai Carlberg, Partner, Carlberg | Christensen
 • Esben Danielsen, Direktør, Lokale og Anlægsfonden
 • Marius Møller, Ejendomsdirektør, PensionDanmark

Tid og sted:

1. november 2017 kl. 10.15

Building Green 2017, Forum
Julius Thomsens Plads 1
1925 Frederiksberg

>> Se hele programmet for årets Building Green messe og tilmeld dig her