Productivity mapping

Cundall (UK)

Cundall tilbyder et redskab, som kvantificerer, hvordan indendørs miljømæssig kvalitet (IEQ) støtter medarbejderproduktivitet og hjælper med at optimere det. Productivity mapping er således et redskab til at demonstrere forbindelsen mellem IEQ og produktivitet. Produktet samler data på temperatur, CO2 og dagslys på arbejdspladser for at beregne den tabte produktivitet. Productivity mapping kan bruges i samtlig faser af en bygnings livscyklus.

Repræsentant til Accelerator Forum:
Simon Wyatt, Partner
www.cundall.com