Personal Heating

IR Focus (DK)

Personal Heating er et infrarødt LED-varmesystem, der fokuserer opvarmningen på personer i bygningerne, frem for bygningerne alene. Endvidere sparer Personal Heating energien på at opvarme bygningerne. Vi er forskellige og vores behov og ønsker til varme varierer. Samtidig har den teknologiske udvikling givet nye forventninger om individuel kontrol. Med vores Personal Heating kan folk selv kontrollere sin individuelle varme efter eget ønske og behov. LED-systemet kan blive installeret, hvor end man ønsker.

Repræsentant til Accelerator Forum: Søren Abildgaard, energi – og maskiningeniør, opfinder www.irfocus.dk