Healthy Schools – light, air, sound – a principle

Volfdesign.dk (DK)

Volfdesign.dk tilbyder et koncept, der ikke er bundet til specifikke producenter, og på den måde integrerer dagslys, naturlig ventilation og akustik i en holistisk løsning til skoler. Volfdesign.dk muliggør naturlig ventilation til passiv køling og giver samtidig mulighed for bedst mulig glas – og dagslyskvalitet. Healthy Schools er et facadeprojekt, der vil undersøge facadens potentiale, når det gælder naturligt dagslys og naturlig ventilation samt bedre akustik. Healthy Schools er et akademisk projekt og kan frit benyttes i byggeprocesser.

Repræsentant til Accelerator Forum:
Carlo Volf, Ph.d. Arkitekt
www.psykiatri-regionh.dk/nid-group