GAMLE MURSTEN VÆGSYSTEMER

Gamle Mursten ApS

Gamle Mursten sælger 3-4 mio. gamle mursten hvert år til byggerier. Derudover monterede murstenskaller på plader til elementbyggeri.

Repræsentant til Accelerator Forum:
Claus Juul Nielsen, Adm. Direktør, Gamle Mursten