I år er fokus rettet mod ”Det gode Indeliv” med brugerne i centrum. Vi modtog hele 62 ansøgninger fra 19 forskellige lande, som alle stræbte efter at komme med i forløbet med deres innovationer. Efter en hård udvælgelsesproces er vi nu stolte over at kunne præsentere årets 10 udvalgte innovatører. 

De 10 udvalgte spænder over et bredt felt med alt fra digitale måle- og analysesystemer over AI driftssystemer til specifikke produkter som interaktive plantesystemer og bæredygtige brusesystemer. 

DE 10 INNOVATIONER ER:

Airfilter4ever af John Jensen
Ecovent International (DK)
Tilpasningsmuligt filtersystem der giver automatisk filterskifte i op til 15 år.
AmbiNode af Vinay Venkatraman
Leapcraft (DK)
Helhedsorienteret intelligent platform med individuelle interfaces til bygningens slutbrugere og facility management til at balancere godt indeklima med energiforbrug og brugerinteraktion. 
Airplant af Camilla Bandholm & Jakob Stoltze
Airplant IVS (DK)
Intelligent plantesystem der booster plantens naturlige luftrensningsproces, samt adresserer tørt indeklima ved automatisk at tilføre fugt, når den måler lav luftfugtighed.
Breathe55 af Anders Jansen
Sustain Products (DK) 
Decentral ventilationsenhed med høj varme genvinding og som automatisk optimerer ventilationen på baggrund af CO2-, temperatur- og luftfugtighedsmålinger.
DABBE L af Abel Samaniego
Dabbel – Automation Intelligence GmbH (DE)
Selvlærende AI-driftsløsning, der optimerer bygningens indeklima- og energiforbrug gennem minimering af menneskelige beslutninger og interaktioner i driften
Flow Loop af Simon Kolff
Flow Loop IVS (DK)
Recirkulerende, retrofit brusesystem med selvrensende filter, der reducerer op til 80% af vand- og energiforbruget.
Healthy Schools – light, air, sound – a principle
af Carlo Volf – sammen med Region H, NID Group, SBi, TI, Volfdesign.dk (DK)
Bygningsprincip, der ikke er bundet til specifikke producenter, men integrerer dagslys, naturlig ventilation og akustik i en holistisk løsning til skoler. 
Personal Heating af Søren Abildgaard
IR Focus (DK)
Infrarødt LED-varmesystem, der fokuserer opvarmningen på personerne i bygningen frem for selve bygningen. Systemet tracker personer i bygningen og tilpasser varmen til disse brugeres individuelle komfort.
Productivity Mapping af Simon Wyatt
Cundall (UK)
Et redskab som kvantificerer forbindelsen mellem indendørs miljømæssig kvalitet (IEQ) og produktivitet. 
Vent2Unit af Lillian Katrine Kofod
Vent2U IVS (DK)
Ventilationssystem som skaber et sundere indeklima med bedre luftkvalitet og mindre forbrug.

What’s next?

De 10 innovatører skal nu forberede sig til SUSTAINABLE BUILDs Accelerator Forum d. 11.-12. april, hvor de skal præsentere deres innovation foran SUSTAINABLE BUILDs partnere og udvalgte eksperter, herunder Henning Larsen Architects, Grundejernes Investeringsfond, Tarkett, NCC, PensionDanmark samt Region Midt. Her vil de få rådgivning og støtte til at skalere innovationerne, så de kan implementeres i branchen og bidrage til øget vækst inden for bæredygtigt byggeri og ikke mindst et bedre indeliv for brugerne.