Der tegner sig et stærkt felt af innovatører frem mod Accelerator Forum d. 8-9. juni. I alt har 57 innovationer indsendt deres bud på vækst-innovationer inden for bæredygtigt byggeri, og der er bred repræsentation fra branchen. Innovatørerne kommer 11 forskellige lande, og byder både på nye bæredygtige materialer, byggemetoder, metoder til genanvendelse af materialer, og nye teknologiske løsninger.

Til at vurdere innovationerne, er der nedsat et fagpanel, der består af SUSTAINABLE BUILDS partnere samt en række andre fagpersoner, der har stærk viden inden for branchen. Panelet står nu over for den hårde opgave at udvælge de 10 bedste innovationer, der skal præsentere deres idé til Accelerator Forum i juni. Her vil innovatørerne få feedback og støtte samt mulighed for at skalere deres innovation og evt. få den første kunde eller pilotprojekt.

  • Innovatører fra 11 forskellige lande

  • Innovationer i 5 forskellige kategorier