Build-up

2. Build-Up

Til BUILD UP samles 45 udvalgte eksperter og beslutningstagere fra hele byggebranchen for at tage hul på en ny sæson af innovative aktiviteter, der skal fremme væksten inden for bæredygtigt byggeri. I sæsonen 2016-2017 sætter SUSTAINABLE BUILD fokus på:

Up-cycling og re-cycling  – hvordan integrerer vi cirkulær økonomi i byggeriets værdikæde?

Til BUILD UP skal deltagerne identificere barrierer og muligheder for at integrere cirkulær økonomi i byggeriets værdikæde, og resultatet af dagens arbejde bliver retningsanvisende for de temaer byggebranchen vil arbejde videre med i SUSTAINABLE BUILD regi – herunder danne grundlag for årets Innovation Challenge 2017.

Formålet med Build-Up

  • Samle 30-35 eksperter og beslutningstagere fra branchen på tværs af værdikæden, finansielle og offentlige organisationer samt forskning.
  • Udforske, inden for årets tema, hvor der er de største potentialer for bæredygtig forandring, samt hvilke aktører der skal involveres for at det kan lykkes.
  • På basis af input udarbejde årets innovations udfordring, der sætter rammen for fokus og indsat i de følgende aktiviteter.

Output fra Build-Up

  • En 2-siders innovationsudfordring, der med udgangspunkt i input fra Build-up, definerer de under-temaer og processer/teknologier/modeller, hvor vi søger nye løsninger. (Annonceres på Summit)
  • En generel videns opsummering af de temaer, trends og prioriteter, der blev diskuteret på Build-up.
  • Oversigt over relevante aktører (nationale og internationale), der kan/bør inddrages i dialogen, f.eks. gennem deltagelse i Summit.

Vil du høre mere om Build-up 2016, så kontakt Maiken Nicolaisen.