Implementering og acceleration

8. Implementering og Acceleration

I denne fase arbejder SUSTAINABLE BUILDs partnerskabskreds videre med at accelerere de innovationer og løsninger, der blev præsenteret på ACCELERATOR FORUM.