3. Materialeviden og Sporbarhed (Byggevaredeklaration)

EN VAREDEKLARATION FOR BYGGEMATERIALER?

Vi er alle vant til at kunne gå ned i et supermarked, tage en vare og se hele listen over dens indhold. På samme måde skal bygherrer, entreprenører, m.fl. også have mulighed for at se indholdet i de materialer, vores bygninger består af.

”Dét, at den eksisterende dokumentation som f.eks EPD’er samles og integreres med information man i dag mangler, sikrer smidige, tidsbesparende arbejdsprocesser – og at ressourcer kan cirkulere. Det er en fremtidig licence-to-operate at sikre transparens, sporbarhed og dokumentation. Kan man ikke det, går man glip af vækstmuligheder.”

Hvad er der egentlig i de materialer, vores bygninger er lavet af, og hvor bæredygtige er de? Det er spørgsmål, der bliver mere og mere aktuelle i takt med, at efterspørgslen på bæredygtigt byggeri vokser. Med NCC, Henning Larsen Architects, Tarkett, PensionDanmark og Miljøstyrelsen i spidsen har Industry Task Force #3 arbejdet ud fra et ønske om at finde en enklere og mere effektiv måde at dokumentere byggevarers indhold på, samt hvordan sådan en løsning kan indføres i Danmark.

“En samlende, ensartet og digital platform med grundig information om byggevarer, er forudsætningen for at byggeriets aktører kan indrette deres virksomheder på en markant ændring i adgang til ressourcer.  Dét, at den eksisterende dokumentation som f.eks EPD’er samles og integreres med information man i dag mangler, sikrer smidige, tidsbesparende arbejdsprocesser – og at ressourcer kan cirkulere. Det er en licence-to-operate at sikre transparens, sporbarhed og dokumentation. Kan man ikke det, går man glip af vækstmuligheder.”

DIGITAL PLATFORM SKAL SAMLE INFORMATIONERNE

Fra hele byggebranchen opleves stigende behov og krav for bæredygtigt byggeri både fra bygherrer og brugere. Men det stiller også nye krav til transparens og til at kunne spore og dokumentere, hvad der er i bygningerne. Der mangler især viden om materialer i forhold til for eksempel over adebehandling, afgasning, nedrivning, demonterbarhed og affaldshåndtering. Rådgiverne eller bygherrerne må enten selv finde informationerne forskellige steder eller opsøge viden direkte hos producenterne. Det problem kan løses, hvis man samler alle informationerne ét sted.

Derfor har Industry Task #3 arbejdet på et koncept for en digital platform, der samler alle de relevante informationer. En slags varedeklaration på byggemateriale. Her skal det være muligt at få indblik i, hvad der præcis er i materialer og endda hele byggerier med blot nogle få klik. Det er en løsning, der kan blive en stor gevinst for de enkelte investorer og bygherrer:

”Som investor vil vi skabe byggeri, der giver værdi på lang sigt, og som har fokus på bæredygtighed og sundhed. Derfor vil vi også dokumentere indholdet i vores bygninger. Når PensionDanmark som investor og bygherre investerer store beløb i et byggeri, vil vi også vide og vise, hvad bygningen indeholder.”

– Marius Møller, ejendomsdirektør hos PensionDanmark.

Det er ikke kun bygherren, som efterspørger større materialeviden. For aktørerne tidligere i værdikæden kan det også være med til at styrke den bæredygtige omstilling og forretning. Michael Aastrup, Nordic Segment & Key Account Director hos Tarkett, har deltaget som producent i Industry Task Force #3 og uddyber:

”Hvis vi kan dokumentere og spore indholdet af vores bygninger, bliver vi i stand til at se byggeri som en målbar råvare ressource, der kan værdisættes. Og derfor være med til at styrke incitamentet for at genbruge og spare omkostninger. På sigt vil det udfordre producenter til at ændre indholdet af deres produkter og styrke omstillingen til et bæredygtigt og cirkulært samfund”.

INTERNATIONAL INSPIRATION

I flere andre lande har man allerede haft succes med at implementere byggevaredeklarationer i byggeindustrien. I Sverige har man gjort det de sidste 25 år, og i USA har en non-profit – Healthy Building Network – for 4 år siden etableret en frivillig byggevaredeklaration (HPD).

I udformningen af konceptet for databasen har Industry Task Force #3 ladet sig inspirere af de erfaringer, man har gjort sig internationalt og lavet tilpasninger ud fra det. Dermed håber man at kunne undgå dyre investeringer og traditionelle opstartsfejl. Gruppen har også lagt stor vægt på inputs fra aktører i den danske byggebranche:

”Når branchen selv efterspørger det, er det afgørende, at vi finder en løsning, der kan være med til, at producenterne efterlever efterspørgslen. Som del af processen har vi derfor også, rakt ud til resten af branchen. Gennem to dialogmøder og en branche spørgeundersøgelse har vi undersøgt behovet og det mulige format for en deklarationsplatform. Her har vi især indhentet inspiration og erfaring fra vores naboer i Sverige”.

– Martha Lewis, senior arkitekt hos Henning Larsen Architects, der er blandt deltagerne i gruppen.

Ifølge Industry Task Force #3 bør databasen være flersproget for at lette adgangen til andre markeder. Derudover bør den fungere som en frivillig løsning ligesom i Sverige. Her betragter de deltagende producenter deklaration og transparens som et forretningskrav – selvom der er tale om en frivillig ordning.

Den store udfordring ved en deklarationsordning og den medfølgende database er, at den blandt andet vil kræve en ændring i arbejdsgange, fremgangsmåde og viden fra underleverandører. Derfor er næste skridt for Industry Task Force #3 at finde en løsning på, hvordan ordningen bedst kan implementeres i værdikæden, så man sikrer, at branchen løber videre med platformen, og producenterne også griber bolden. Kan vi opnå det, så ligger en fælles nordisk – og på sigt europæisk – deklarationsdatabase måske ikke langt ude i fremtiden?

Projektbeskrivelse

Artikel og Survey

Sammenligningsskema