1. Udbuds- og samarbejdsprocesser

NY PLATFORM SKAL BRYDE VANETÆNKNING

Der er allerede mange bæredygtige løsninger på markedet, men der er behov for nytænkning og vanebrud i udbudsprocesserne, og Industry Task Force #1 har et koncept, som skal vise vejen.

Løsningen er en digital platform, der skal præsentere bygher- ren for nye bæredygtige produkter og services. Konceptet er, at bygherrerne i fremtiden lægger deres kommende byggerier ud på platformen sammen den bæredygtige vision bag byggeriet. Det skal give leverandører, producenter og andre mulighed for at byde ind med forslag og løsninger til, hvordan byggeriet kan designes og bygges mest bæredygtigt i overensstemmelse med bygherrens vision.

Den udbudsproces, vi kender i dag, er præget af for meget vanetænk- ning. Man søger ikke nye idéer og produkter, men bruger kendte metoder, lette løsninger og partnere, som man allerede kender. Skal vi fremme de bæredygtige løsninger og lade nye aktører komme til, må vi bryde med branchens vanetænkning”, lyder det fra Vibeke Grupe Larsen, områdechef for bæredygtighed hos NCC og med i Industry Task Force #1.

DE BÆREDYGTIGE LØSNINGER ER DERUDE

Det gælder ikke nødvendigvis om at op nde den dybe tallerken, når det kommer til øget bæredygtighed i byggeriet. Der er mange uudnyttede, bæredygtige løsninger, der allerede er opfundet og er klar til at komme direkte i brug på byggepladsen. Derfor er Industry Task Force #1s mål også at øge adgangen til markedet for aktører, der allerede har en bæredygtig løsning, gennem platformen.

Bæredygtighed er ikke svært. Vi har allerede mange af løsningerne. Det, der er svært, er processen – at få løsningerne ind på markedet. Med vores idé til en ny platform er målet, at ere innovatører og virksomhe- der med bæredygtige løsninger, der måske ikke er kendt hos bygherrerne, skal få adgang til markedet og nye partnere,” forklarer Vibeke Grupe Larsen, områdechef for bæredygtighed hos NCC og med i Industry Task Force #1.

BYGHERRERNE I FOKUS

Forandringen skal drives af markedet, og derfor spiller bygherren en afgørende rolle. Det er i høj grad dem, der skal bryde de omtalte vaner. Derfor har netop bygherren været den primære målgruppe for designet af den nye platform. Elinor Bæk Thomsen, chefkonsulent hos Region Midtjylland og deltager i Industry Task Force #1, udtaler:

Det er bygherrerne, der sætter byggerierne i udbud – og de er nøgleak- tører, hvis vi skal bryde med kendte processer og løsninger. Det er vigtigt, at de kan overskue markedet og mulighederne, inden udbudskravene bliver formuleret. Derfor har vi fokuseret på at udvikle en platform, der retter sig mod bygherrerne og kan bruges tidligt i processen. Det skal give adgang til de nye løsninger, der er derude, og skabe inspiration og input for bygherren.”

NU SKAL PLATFORMEN UD AT LEVE

Mens koncept for indhold og formål er på plads står Industry Task Force #1 nu over for at få platformen ud over rampen og ind i branchen. Næste skridt er derfor at finde en driftspartner, der kan designe og drive platformen. Samtidig er gruppen på udkig efter testbrugere blandt offentlige bygherrer. De skal deltage med et kommende byggeri og en bæredygtig vision, der kan testes af på platformen og blandt branchen. Flere parter har allerede meldt sin interesse, og dermed er de første skridt ikke langt fra at blive taget, for at konceptet kan komme til livs.