SUSTAINABLE BUILD ÅR 3

I SUSTAINABLE BUILDs tredje år, der kører fra 2018-2019, er det overordnede tema “Det Gode Indeliv“.

SUSTAINABLE BUILD ÅR 3: Det Gode Indeliv

Foto: Jeppe Carlsen

.

SUSTAINABLE BUILD sætter i 2018/2019 fokus på Det Gode Indeliv gennem to Innovationsspor med fokus på Lys, Luft og Lyd, og Design og Drift.

De fleste danske børn og voksne lever 80-90% af deres liv indendørs. Med den viden om indendørsliv, der findes i dag, kan vi således forbedre både livskvalitet, arbejdsglæde, produktivitet og indlæringsevne markant hos mange danskere. Det sker ved at skabe de bedst mulige rammer for livet indendørs. For eksempel kan vi med det rette lys øge medarbejderes produktivitet med 15% og indlæringsevne i skoler med op til 25%. Det svarer til at man kunne skære et helt år ud af folkeskolen. Derudover er overleveringen fra byggeri til drift ofte problemfyldt hvilket påvirker indeklimaet i mange boliger. Derfor sætter SUSTAINABLE BUILD fokus på løsninger der ændre måden hvorpå vi tænker lys, luft og akustik i bygninger samt hvordan vi gør systemerne mere brugervenlige og hvordan vi kan tage det med tilbage i designfasen af bygningen.

Sustainable Build er et initiativ, der udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Sustainable Build drives af ledende aktører på tværs af den danske byggebranche herunder; Grundejernes Investeringsfond, Pension Danmark, Region Midtjylland, Henning Larsen, NCC og Tarkett. Initiativet involverer udover de nævnte partnere en række aktører fra hele byggebranchen samt relaterede industrivirksomheder. Initiativet ledes til dagligt af Dansk Arkitektur Center og Leaderlab.

SUSTAINABLE BUILD’s Innovationsproces

Innovationsprocessen i Sustainable Build år 3 består af tre faser:

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Første fase: Kick-off

2

Første fase: Build-up

3

Første fase: Annoncering på Building Green

4

Anden fase: Innovationsspor

5

Anden fase: Call for innovators

6

Tredje fase: Udvælgelse og skærpelse

7

Tredje fase: Accelerator forum

8

Tredje fase: Implementering og acceleration

I fase 1 identificeres de specifikke udfordringer under årets tema, som der skal arbejdes med i løbet af året. Som Kick Off vælger projektets partnere årets tema, og efterfølgende afholdes Build Up og Annoncering på Building Green, hvor deltagerne identificerer konkrete udfordringer inden for to Innovationsspor, der tages videre til næste fase.

I fase 2 findes og udvikles løsninger på årets Innovation Challenge. Gennem Call for Innovators inviteres innovatører til at byde ind med deres innovation. Derudover udvikles nye løsninger inden for de to Innovationsspor.

I fase 3 udvælges de 8-10 bedste innovationer, og de bliver præsenteret på Accelerator Forum. Her giver projektets partnere sparring til, hvordan løsningerne og innovationerne kan skaleres og implementeres i branchen.

 • JUNI 2018

  KICK OFF

  SUSTAINABLE BUILD partnere GI, NCC, Tarkett, Henning Larsen, Region Midt og Pension Danmark definerede til KICK OFF den overordnede tematik for år 3 – 2018/2019:

  Det Gode Indeliv

  Denne tematik vil belyses gennem to Innovationsspor ‘Lys, Luft og Lyd’ og ‘Design og Drift’ med fokus på, hvordan vi integrerer cirkulær økonomi i byggeriets værdikæde.

 • 12. SEP, 26. SEP, 3. OKT 2018

  BUILD UP

  SUSTAINABLE BUILD afholder 3 workshops kaldet Build Up rundt i landet for partnere og interesserede virksomheder, leverandører fra byggebranchen og beslægtede industrier:

  Build Up i Aalborg den 12. september 2018 med fokus på Lys, Lyd og Luft (i forbindelse med Aalborgs Bæredygtighedsfestival)

  Build Up i København den 26. september 2018 med fokus på Design og Drift

  Build Up i Odense den 3. oktober 2018 med fokus på Lys, Lyd og Luft

  Hvis du er nysgerrig i at deltage kan du skrive en mail til: info@sustainablebuild.dk

  12. SEP, 26. SEP, 3. OKT 2018

 • 1. NOV. 2018

  ANNONCERING AF INNOVATION CHALLENGE

  SUSTAINABLE BUILD’s årlige innovation challenge lanceres på Building Green d. 1. november 2018 i København og vil være tilgængelig på: SUSTAINABLEBUILD.dk

  Sæt derfor kryds i kalenderen den 1. november 2018 kl. 12.30-13.30 på Building Green:

  SUSTAINABLE BUILD’s Innovation Challenge sætter i år fokus på Det Gode Indeliv. Mere specifikt på hvordan vi skaber rammerne i det byggede miljø, for at leve mere bæredygtigt og trives bedre inde i bygningerne. Det er blevet tydeligt, efter år med stor indsats for at øge bæredygtigheden i byggeriet, at der er behov for at fokusere på det bæredygtige indeliv og dets samspil med byggeriet. Panelet vil uddybe de to innovationsspor der er defineret, de belyser henholdsvis Lys, Lyd & Luft, og Design & Drift, og vil omhandle spørgsmål så som, hvad er barriererne for det bæredygtige indeliv? Hvilke konsekvenser har de? Hvordan kan vi tænke det gode indeliv og den bæredygtig drift ind allerede i design fasen? Hvorfor er vi ikke længere med denne udvikling?

  Paneldeltagerne er:

  • Signe Kongebro, Partner Henning Larsen Architects
  • Marlene Haugaard, Direktør for Engineering NCC
  • Phie Ambo, Dokumentarist og medstifter af Den Grønne Friskole

Kontakt Sofus Midtgaard vedr. processen.